BPA SNP a’ càineadh Bile nan Eucoirean Feise

Tha John Mason BPA air a bhith a’ càineadh lagh ùr a chitheas mathanas a thoirt do dhaoine co-sheòrsach agus dà-sheòrsach a chaidh an dìteadh fo laghan eachdraidheil.

Thèid mathanas a thoirt gu fèin-ghluasadach dhan a h-uile daoine a chaidh a dhìteadh fo na seann laghan co-dhiubh ma tha iad beò no marbh.

Thuirt Mgr Mason: “Chan eil mi cinnteach gu bheil mi ag aontachadh le mathanasan agus leisgeulan.”

“Chan eil mi a’ faicinn gum faod sinn dol mun chuairt a’ toirt mathanasan agus leisgeulan airson a h-uile dad a rinn daoine eile nach eil ag aontachadh ri cleachdaidhean ùra.”

“Am bi na h-Eadailtich a’ toirt leisgeul airson sealbh-ghlacadh nan Ròmanach?”

Mar fhreagairt do Mhgr Mason, thuirt Patrick Harvie, Co-cheannard Pàrtaidh Uaine na h-Alba:

“Càit an tòisicheas le seo? An e an gùth mì-urramach, an gainnead de dh’oidhirp sam bith gus tuigse air argamaidean a’ Bhile seo a shealltainn, no an iomradh air seann-eachdraidh?”

“Chan e seann-eachdraidh a tha seo. ’S e eachdraidh beò a th’ ann.”

“Tha mòran de na daoine air an robh cron a chur air leis an Riaghaltas aca fhèin fhathast beò agus chan eil iad airidh air a bhith air an diùltadh san dòigh seo.”

Fàg beachd

Ma tha beachd agad mun a' phost seo, faodaidh tu a chur thugam air Mastodon, Threads, Instagram, no Twitter.