BPA SNP a’ càineadh Bile nan Eucoirean Feise

Tha John Mason BPA air a bhith a’ càineadh lagh ùr a chitheas mathanas a thoirt do dhaoine co‑sheòrsach agus dà‑sheòrsach a chaidh an dìteadh fo laghan eachdraidheil.

Thèid mathanas a thoirt gu fèin‑ghluasadach dhan a h‑uile daoine a chaidh a dhìteadh fo na seann laghan co‑dhiubh ma tha iad beò no marbh.

Thuirt Mgr Mason: “Chan eil mi cinnteach gu bheil mi ag aontachadh le mathanasan agus leisgeulan.”

“Chan eil mi a’ faicinn gum faod sinn dol mun chuairt a’ toirt mathanasan agus leisgeulan airson a h‑uile dad a rinn daoine eile nach eil ag aontachadh ri cleachdaidhean ùra.”

“Am bi na h‑Eadailtich a’ toirt leisgeul airson sealbh‑ghlacadh nan Ròmanach?”

Mar fhreagairt do Mhgr Mason, thuirt Patrick Harvie, Co‑cheannard Pàrtaidh Uaine na h‑Alba:

“Càit an tòisicheas le seo? An e an gùth mì‑urramach, an gainnead de dh’oidhirp sam bith gus tuigse air argamaidean a’ Bhile seo a shealltainn, no an iomradh air seann‑eachdraidh?”

“Chan e seann‑eachdraidh a tha seo. ’S e eachdraidh beò a th’ ann.”

“Tha mòran de na daoine air an robh cron a chur air leis an Riaghaltas aca fhèin fhathast beò agus chan eil iad airidh air a bhith air an diùltadh san dòigh seo.”

Fàg beachd