Maoineachadh air a ghlachadh airson tachartas òigridh aig a’ chiad Fhèis Pròis Dhùn Dè

Chaidh maoineachadh de £2500 a ghlacadh leis a’ bhuidheann-òigridh Purple Dragons gus tachartas òigridh a chumail mar phàirt dhen chiad Fhèis Pròis Dhùn Dè.

Chaidh maoineachadh de £1500 a thoirt dhaibh le Dundee Youth Fund agus chaidh £1000 a bharrachd a thoirt dhaibh le LGBT Youth Scotland.

Bidh iad ag obair le LGBT Youth Scotland agus Pink Saltire gus an tachartas a chuir air chois.

Thuirt Barry Jordan, a ruitheas pròiseactan LGBT Youth Scotland ann an Dùn Dè:

“Bheir am maoineachadh seo cothrom math dha daoine òga LGBT taic fhaighinn gus tachartas mìorbhaileach a lìbhrigeadh anns a’ bhaile còmhla ri Fèis Pròis Dhùn De. Fad còrr ’s ochd bliadhna tha sinn air a bhith ag obair gu dlùth le daoine òga sa bhaile, a’ toirt taic, a’ ruith bhuidhnean òigridh agus a’ brosnachadh seirbheisean eile. Tha daoine òga air bhioran mun tachartas seo a chionn ’s gu bheil iad air a bhith airson fèis pròise fhaicinn ann an Dùn De fad ùine mhòr. Bidh e na dheagh chothrom a bhith a’ taisbeanadh pròise agus tàlantan dhaoine òga LGBT Dhùn De.”

Thuirt Stuart Duffy, a stèidhich an carthannas Pink Saltire:

“Tha e mìorbhaileach ri fhaicinn na daoine òga ann an Dùn Dè ag obair air an tuc fhèin gus tachartasan eagrachadh airson na co-aoisean aca a bhith a’ comharrachadh iomadachd a’ bhaile mhòir seo agus àite sàbhailte agus fàilteach a chruthachadh dha na h-uile.”

“Tha fìor dhealas aig na daoine òga airson àite a chruthachadh dhaibh fhèin aig an fhèis agus tha sinn taingeil do Young Scot agus Dundee Youth Fund airson taic gus an tachartas seo a chur air chois.”

“Tha sinn a’ creidsinn gu mòr gu bheil tòrr aig daoine òga ann an coimhearsnachdan air feadh na h-Alba ri thoirt air ais dhan sgìre aca fhèin agus tha seo na dheagh eisimpleir de bhith a’ tasgadh nam beachdan gus am bi beatha nas fheàrr aig daoine LGBT.”

Click here to read this article in English at PinkSaltire

Fàg beachd

Ma tha beachd agad mun a' phost seo, faodaidh tu a chur thugam air Mastodon.