BBC: Oidhirp gus beag-fhaclair LGBTI Gàidhlig a chruthachadh

Nochd an sgeulachd seo air a’ BhBC an-diugh:-

Chaidh iarraidh air luchd-labhairt na Gàidhlig cuideachadh gus liosta de dh’fhaclan agus briathrachas LGBTI a chruthachadh sa chànan.

Tha an iomairt ga cur air chois leis a’ bhuidhinn Lìonra Co-ionnannachd, mar phàirt den obair àbhaistich aca, agus an dèidh thachartasan a chaidh a chumail sna h-Eileanan Siar o chionn ghoirid.

Chaidh iarraidh air colaiste Gàidhlig na h-Alba, Sabhal Mòr Ostaig, agus Oilthigh Dhùn Èideann taic a thoirt gus am beag-fhaclair a leasachadh.

Ach, thathas cuideachd a’ sireadh bheachdan bho luchd-labhairt sa bheatha phoblaich.

Aig a’ cheann thall, dh’fhaodadh gun deadh am beag-fhaclair fhoillseachadh mar ghoireas air-loidhne.

Thuirt Scott Cuthbertson, manaidsear leasachaidh aig Lìonra Co-ionannachd, gu bheil briathrachas LGBTI “ag atharrachadh gu luath”.

Thuirt e: “Tha faclan non-binary, trans agus intersex gu math ùr fiù ’s sa Bheurla.

“Tha sinn air fiosrachadh fhoillseachadh sa Ghàidhlig roimhe, leithid na h-iomairt mu deireadh a bh’ againn air eucoir gràin, ach chan eil an-còmhnaidh aonta ann mu ciamar a bu chòir na faclan a bhith air an eadar-theangachadh gu Gàidhlig.”

Thuirt e cuideachd: “B’ e aon de na cùisean a nochd sna h-Eileanan Siar gu bheil feum againne air tuilleadh conaltraidh a dhèanamh ris na coimhearsnachdan Gàidhlig.

“Mar sin, tha sinn airson beag-fhaclair a leasachadh, agus airson obrachadh cuide ri luchd-labhairt na Gàidhlig gus sin a dhèanamh.”

Fàg beachd

Ma tha beachd agad mun a' phost seo, faodaidh tu a chur thugam air Mastodon, Threads, Instagram, no Twitter.