Aonadh Èireannach air ràdh gu bheil leth‑bhreith ceadaichte ann an sgoiltean

Tha aonadh teagaisg Èireannach air ràdh gu bheil laghanan co‑ionannachd a’ toirt cead do sgoiltean cràbhach a bhith a’ dèanamh leth‑bhreith air tidsearan co‑sheòrsach.

Tha INTO (Irish National Teacher’s Organisation) ag ràdh gu bheil an Employment Equality Act a’ toirt cead ri sgoiltean a chur tidsearan à dhreuchd air sgàth ’s gu bheil an dòigh‑beatha aca a’ dol an aghaidh poileasaidh cràbhach nan sgoiltean.

A‑rèir Earrann 37 dhen achd faodaidh sgoiltean gnìomh a thoirt gus “bacadh a chur air neach‑obrach sam bith a tha a’ lagachadh inbhe creideamh an t‑ionad‑obrach.”

Tha bòrd stiùiridh INTO a‑nis air bhòtadh gus iarraidh airson Earrann 37 a bhith sguabadh às.

Fàg beachd