Deasbad mu companasan‑catharra san Eilean Mhanainn

Thathar gu bhith a’ deasbad Bile Companasan‑catharra anns an House of Keys a‑màireach.

Ma bhios e soirbheachail thèid còirichean co‑ionann a thoirt do chàraidean co‑sheòrsach agus leasbach ’s a th’ aig càraidean phòsta.

Thuirt Allan Bell, Minister an Ionmhais, gu bheilear an dùil gum biodh am bile ag atharrachadh na beachdan a th’ aig a’ mhòr‑shluaigh air an eilean.

A‑rèir a’ BhBC thuirt e: “Tha mi a’ smaointinn gu bheil coimhearsnachd againn air an Eilean Mhanainn a tha nas fosgailte agus nas tuigsinniche a‑nis. Tha a’ mhòr‑chuid a’ gabhail ri càirdeasan co‑sheòrsach a‑nis.”

“Tha na h‑atharrachaidhean eile a tha sinn air cur an gnìomh, a thaobh a’ chùis co‑sheòrsach, air toirt an Eilean Mhanainn ris an aon ìre ’s a tha an Rìoghachd Aonaichte agus ma dh’fhaoite an còrr den t‑Aonadh Eòrpach.”

Bha co‑sheòrsachd mì‑laghail air an eilean suas gu 1992 agus chaidh an t‑aois‑aontachaidh a dhèanamh co‑ionann ann an 2006.

An‑dràsta thathar cha mhòr ach ag aithneachadh companasan‑catharra às an Rìoghachd Aonaichte.

Fàg beachd