Casg air ministearan co‑sheòrsach ùra fad dà bhliadhna

Tha Eaglais na h‑Alba air casg a chur air ministearan co‑sheòrsach ùra fad dà bhliadhna.

Chaidh an co‑dhùnadh a dhèanamh dìreach dà latha as dèidh dhan Àrd‑sheanadh bhòtadh 326‑267 gus cead a thoirt ris an t‑Urr. Scott Rennie a bhith na mhinistear aig Eaglais Chrois na Bànrighinn ann an Obar Dheathain, ged a tha e a’ fuireach le companach fireannach.

Thèid coimisean àraidh stèidhichte gus a’ chuspair deasbad agus aithisg a dhèanamh ann an 2011.

Chaidh casg a chur air buill an eaglais bhon a bhith a’ bruidhinn air a’ chùis ris na meadhanan.

Fàg beachd