Deasbad mu dhaoine co‑sheòrsach a’ toirt seachad fala

Thèid ath‑sgrùdadh a dhèanamh air an casg a th’ air fireannaich co‑sheòrsach agus dà‑sheòrsach bho bhith a’ toirt seachad fala.

Chaidh an casg a chur an sàs anns na 1980an air sgàth eagail mun ghalair HIV.

Mhol an aithisg mu dheireadh, a chaidh a dhèanamh anns an Fhaoilleach 2007, gum bu chòir dhan poileasaidh a‑thaobh fireannaich co‑sheòrsach fuirich mar a bha e.

Thèid an rannsachadh ùr a dhèanamh le comataidh comhairle neo‑eisimeileach a tha an urra ri comhairle a thoirt dhan riaghaltas a‑thaobh cùisean fala, ceallain agus buill.

Bidh an aithisg ùr a’ toirt a‑steach fiosrachadh mu dheidhinn cho cumanta ’s a bhios Seirbheis na Fala a’ lorg galaran‑gabhaltach agus ciamar a bhios na galaran‑gabhaltach seo a’ sgaoileadh. Cuideachd thèid rannsachadh a dhèanamh gus faighinn a‑mach cò na buidhnean as cumanta air a bheil galaran‑gabhaltach mar seo.

A bharrachd air seo bidh iad a’ sgrùdadh poileasaidhean eile air feadh an t‑saoghal gus faighinn a‑mach ciamar a tha dùthchannan eile a’ làimhseachadh a’ chuspair seo.

Tha buidhnean LGDT air fàilte a chur air an naidheachd seo. Tha na buidhnean seo dhen bheachd gur e leth‑bhreith a th’ anns a’ chasg a th’ air fireannaich co‑sheòrsach agus tha iad cuideachd ag ràdh gu bheil feise le dìon a’ fàgail gu bheil e sàbhailte dhaibh a bhith a’ toirt seachad fala.

Thuirt labhraiche bhon Lìonra LGDT: “‘S e poileasaidh seann‑fhasanta a th’ anns a’ chasg, a chaidh a chur an gnìomh bho chionn deicheadan nuair a bha daoine dhen bheachd gur e galair nach biodh ach daoine co‑sheòrsach a’ faighinn a bh’ ann an HIV.”

“Tha fhios againn san là a th’ ann nach ann mar sin a tha cùisean.”

“Chan eil adhbhar clionaigeach ann airson a’ chasg air fireannaich co‑sheòrsach agus dà‑sheòrsach a bhith a’ toirt seachad fala.”

Thuirt Seirbheis Nàiseanta na Slàinte (NHS) gu bheil iad a’ cur fàilte air an rannsachadh ach gu bheil e mar dhleastanas dhaibh a bhith cho cinnteach ’s a ghabhas gu bheil an fhuil a tha ri fhaotainn anns an stòras aca glan agus sàbhailte.

Thèid a’ mhòr‑chuid dhen rannsachadh a thaisbeanadh dhan comataidh comhairle as t‑samhradh.

Fàg beachd