Buidheann Ameireaganach a’ toirt dòchas ùr do fhireannaich le HIV

Tha fireannaich HIV+ anns na Stàitean Aonaichte a’ cur dòchas anns a’ bhuidheann Growing Generations a tha ag ràdh gum faod iad a bhith nam pàrantan.

Tha am buidheann ag ràdh gu bheil an teicneòlas againn a‑nis airson sìol‑ghinidh a chur gu deuchainn airson HIV agus gum faod iad surrogates agus donor eggs a chleachdadh gus teaghlaichean bith‑eòlasach a thoirt do dh’fhireannaich HIV+.

“Tha sinn uabhasach toilichte gu bheil saidheans agus an lagh a’ tighinn ri chèile gus freagairt reusanta agus sàbhailte dhan chuspair seo ruigsinn,” ars Gail Taylor, Ceann‑suidhe Growing Genereations.

Gu ruige seo tha Growing Generations ag obair còmhla ri còignear aig a bheil HIV agus tha iad an dùil ri barrachd fhad ’s a tha daoine a’ fàs eòlach air an t‑seirbheis.

Fàg beachd