Triùir ann an Eilean Lesbos a’ toirt buidheann LCDT gu lagh

Triùir ann an Eilean Lesbos a’ toirt buidheann LCDT gu lagh
Dealbh stoca le engin akyurt / Unsplash

Tha triùir ann an Eilean Lesbos, a’ Ghrèig, a’ toirt buidheann LCDT gu lagh air sgàth ’s gu bheil iad a’ cleachdadh am facal “leasbach” anns an ainm aca.

Tha iad ag ràdh gu bheil ainm a’ bhuidheann Homosexual and Lesbian Community of Greece a’ dèanamh oilbheum dhaibh air sgàth ’s gu bheil am facal Leasbach a’ ciallachadh cuideigin à Eilean Lesbos seach boireann aig a bheil tarraing ri boireannaich eile.

“Chan urrainn do mo phiuthar ag ràdh gur e Leasbach a th’ innte,” arsa Dimitris Lambrou. “Tha an fèin-aithne againn air a bhith a’ gabhail bhuainn gun chòir le boireannaich aig nach eil ceanglaichean ri Lesbos.”

“Chan e gnìomh ionnsaigheach an-aghaidh leasbaich a th’ ann,” ars e. “Faodaidh iad tighinn gu Lesbos, pòsadh neo rud sam bith a thogras iad a dhèanamh. Ach tha sinn airson am facal Leasbach a chur às dhan ainm aca.”

Barrachd phostaichean