Daoine co-sheòrsach air an cur gu deuchainnean HIV le buidhnean àrachais

Chaidh sgrùdadh a dhèanamh le Compass IFA, buidheann a tha a’ toirt comhairle do dhaoine co-sheòrsach a thaobh ionmhais, a tha a’ sealltainn gu bheil na buidhnean àrachais Legal & General agus AEGON fhathast a’ cur daoine co-sheòrsach gu deuchainnean HIV mus faigh iad àrachas slàinte.

Ach thuirt Lesley MacPherson, Ceannard nam Meadhannan Corporra aig AEGON:

“Tha iongnadh oirnn mu dheidhinn na toraidhean seo agus ’s e briseadh-dùil a th’ ann. Bidh sinn a’ toirt treànadh a bharrachd ris ar luchd-obrach gus am bi iad eòlach air riaghailtean an deuchainn HIV agus na poileasaidh againn gus nach bi seo a’ tachairt san àm ri teachd.”

Cuideachd thuirt Russ Whiteworth a tha ag obair airson Legal & General:

“Cha bhi sinn a’ toirt iomradh air ma tha fireannaich co-sheòrsach neo mura h-eil, cha bhi sinn a’ cur a’ cheist seo air luchd-ceannaich aig àm sam bith.”

“Tha sinn a’ breugnachadh a’ mholadh gu bheil sinn a’ dèanamh leth-bhreith an-aghaidh daoine co-sheòrsach.”

Fàg beachd

Ma tha beachd agad mun a' phost seo, faodaidh tu a chur thugam air Mastodon, Threads, Instagram, no Twitter.