Fosgladh Fèis‑pròise Ghlaschu

Bu tòigh le Fèis‑pròise Ghlaschu fàilte a chur air a h‑uile duine a bhios airson tighinn ris am fosgladh aca.

30mh den Ghiblean aig 7f aig an t‑ionad LGDT, 84 Bell Street, Glaschu G1 1LQ

Ma tha sibh airson dol cuiribh fios ro‑làimh le bhith a’ clàradh aig www.prideglasgow.co.uk/register.

pride@prideglasgow.co.uk

Fàg beachd