Tha deugaire Siridheach gu bhith a’ fuadach a-mach às an Rìoghachd Aonaichte air sgàth ’s gun do dhiùlt Rùnaire na Dùthcha an iarrtas aige airson tèarmann poileataigeach.

Tha JoJo Jako Yakob ag ràdh gun tèid a mharbhadh nan tèid e air ais gu Siria. Thuirt e gun robh am Poileas a’ bagairt air agus ga bhualadh nuair a bha e ann an Siria, bha e cho dona gun do leig iad peilear ann agus gun robh e ann an còma air sgàth ’s na pronnaidhean.

Tha Riaghaltas Bhreatainn ag ràdh gun do dhiùlt iad an iarrtas aige air sgàth ’s gun robh e a’ cleachdadh cead-siubhail brèige.

Bidh Yakob mu choinneamh cùirt ann an Glaschu 7mh Chèitean gus fhaighinn a-mach dè bhios a’ tachairt dha.