Tachartasan

Latha Faicsinneachd nan Duine Tar-ghnèitheach

31 Am Màrt 2022

Fad an latha

Air feadh an t-saoghail

Latha Eadar-nàiseanta nan Duine Neo-sheòrsach

06 An Giblean 2022

Fad an latha

Air feadh an t-saoghail

Latha Nàiseanta an Aon-adharcaich

09 An Giblean 2022

Fad an latha

Alba

Latha Eadar-nàiseanta an-aghaidh Gràin air Daoine Co-sheòrsach, Tar-ghnèitheach agus Dà-sheòrsach

17 An Cèitean 2022

Fad an latha

Air feadh an t-saoghail

Latha Pròis nan Duine Neo-ghnèitheach

19 An Cèitean 2022

Fad an latha

Air feadh an t-saoghail

https://www.grampianpride.org/

Fèis-pròise a’ Mhonaidh

28 An Cèitean 2022

Ri dhearbhadh

Obar Dheathain

Fèis-pròise na h-Innse Gall

04 An t-Ògmhios 2022

Ri dhearbhadh

Steòrnabhagh

https://www.facebook.com/HebrideanPride/

Fèis-pròise Dhùn Èideann

25 An t-Ògmhios 2022

Ri dhearbhadh

Dùn Èideann

https://www.facebook.com/PrideEdinburgh/