Riaghaltas na h-Alba gus clionaig PrEP air loidhne a chur air bhog

Tha Maree Todd, Ministear airson Slàinte Phoblach, Slàinte Bhoireannaich agus Spòrs, air ainmeachadh gun cur Riaghaltas na h‑Alba clionaig PrEP air loidhne air bhog an ath‑bliadhna.

Chaidh ainmeachadh seachdain seo chaidh gus Là AIDS na Cruinne (1mh An Dùbhlachd) a chomharrachadh.

’S e tablaid a th’ ann an leigheas ro‑chasgach ro‑ghabhalach no PrEP (Pre‑Exposure Prophylaxis) a ghabhas cuideigin ro‑làimhe mus tèid an nochdadh ri HIV gus casg a chur air sgaoileadh a’ bhioras.

Tha e air a bhith ri fhaighinn an Alba bho chionn 2017.

Tha Riaghaltas na h‑Alba air maoineachadh luach £200,000 a’ riarachadh dhan a’ chlionaig a bhios a’ leigeil le daoine deuchainn airson HIV san dachaigh aca fhèin agus an leigheas aca a’ riaghladh gun a bhith a’ frithealadh clionaig shònraichte.

Dh’ainmich i cuideachd iomairt sanasachd ùr gus cur an agaidh an stiogma a tha a’ cuairteachadh dhaoine a tha a’ tighinn beò le HIV.

Tha leasachaidhean ann an dòighean leigheis a’ ciallachadh gun gabh am bhìoras ìsleachadh gu ìre cho bheag nach gabh a sgaoileadh agus gum faod dùil a bhith aig daoine air a bheil am bhìoras a bhith beò cha mhòr cho fada ri duine sam bith eile.

Briathrachas Feumail

Leigheas Ro‑chasgach Ro‑ghabhalach: Pre‑Exposure Prophylaxis (PrEP)

Leigheas Ro‑chasgach Iar‑ghabhalach: Post‑Exposure Prophylaxis (PEP)

Bìoras Easbhaidh Ion‑dhìon Daonna: Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Sionndram Easbhaidh Ion‑dhìon Togte: Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)

Tùsan

The National: World AIDS Day: Scotland launches world’s first online PrEP clinic

Riaghaltas na h-Alba: World’s first online HIV prevention service

Seanadh nan S.A. air bhòtadh gus pòsadh aon‑sheòrsach a ghlèidheadh ann an lagh feadarail

Tha Seanadh nan Stàitean Aonaichte air bhòtadh gus pòsaidhean aon‑sheòrsach agus ioma‑chinnidheach a ghlèidheadh ann an lagh feadarail.

Bhòt seanadairean 61 gu 36 airson gabhail ris a’ bhile dhà‑phàrtaidh.

Cuiridh am bile “Respect for Marriage” car dhen lagh feadarail 1996, “Defense of Marriage Act”, a mhìnich pòsadh mar aonadh eadar fear agus bean.

Chaidh pòsadh aon‑sheòrsach a dhèanamh laghail anns na Stàitean Aonaichte ann an 2015 nuair a riaghail a’ Phrìomh‑chùirt gun robh am mìneachadh seo neo‑reachdail.

San Ògmhios am bliadhna, chuir a’ Phrìomh‑chùirt car dhen a’ chùis‑lagha 1973, Roe v. Wade, a rinn casg‑breith laghail air feadh nan Stàitean Aonaichte agus bha dragh air a bhith a’ fàs gun cuireadh iad car dhen co‑dhùnadh 2015 cuideachd.

Ma thachras sin, bidh gach stàit fa leth comasach air reachdas pòsaidh a chur an gnìomh agus ged a bhios e riatanach fon bhile seo gun aithnich iad pòsaidhean dligheach bho stàitean eile dh’fhaodadh iad cead pòsaidh a dhiùltadh do chàraidean aon-sheòrsach taobh a-staigh an stàit aca fhèin.

Feumaidh Taigh nan Riochdairean bhòtadh air a’ bhile a‑nis. Ma ghabhas iad rithe, mar a thathar an dùil, thèid i an uair sin gu Ceann‑suidhe Biden airson soidhnigeadh na lagh.

Tùsan

BBC News: Respect for Marriage Act: Senate passes same-sex marriage bill

Gay Times: US Senate passes bill protecting same-sex and interracial marriages

Pink News: US Senate passes Respect for Marriage Act – but activists say bill is a ‘huge mess’

Pàrlamaid na Ruise air bhòtadh gu h‑aona‑ghuthach airson bile a leudaicheas an casg a th’ air “propaganda LGDT”

Tha Buill an Duma, a’ chiad taigh aig Pàrlamaid na Ruise, air bhòtadh gu h‑aona‑ghuthach airson bile a leudaicheas an casg a th’ air “propaganda LGDT”.

Tha e mì‑làghail mar thà co‑sheòrsachd a bhrosnachadh do chloinne ach fon casg leudaichte dh’ fhaodadh tachartas no gnìomhachd sam bith a bhrosnaicheas co‑sheòrsachd do dhaoine de dh’aois sam bith càin mhòr a tharraing.

Chan eil e gu diofar ma tha e air loidhne, anns na meadhanan no ma s’ e tachartas an fhìor‑shaoghal a th’ ann.

Dh’fhaodadh càin suas ri 400,000 rùbal a bhith air daoine no 5m rùbal air buidhnean laghail agus dh’fhaodadh coigrich binn phrìosain 15 latha fhaighinn mus tèid an cur a‑mach às an dùthaich.

Feumaidh am bile a‑nis dol gu àrd‑thaigh na pàrlamaid airson ath‑sgrùdadh agus feumar a shoidhneachadh le Vladimir Putin as dèidh sin mus tèid a dhèanamh na lagh.

Tùsan

BBC News: Russia passes ‘Answer to Blinken’ gay propaganda law

Pink News: Russia approves terrifying all-ages ‘LGBTQ+ propaganda’ ban

Reutars: Russia’s parliament passes law banning ‘LGBT propaganda’ among adults

Sgioba ball‑coise na Gearmailte a’ seasamh airson còirichean LGDT+

Chòmhdaich cluicheadairean sgioba ball‑coise na Gearmailte am beòil fhad ’s a bha iad a’ togail dealbh ro thoiseach an geama aca an aghaidh Iapan Diciadain.

Thuirt manaidsear na sgioba, Hansi Flick, gun robh iad airson an teachdaireachd gu bheil FIFA gan cur nan tost a sgaoileadh.

Dh’fhoillsich Chomainn Ball‑coise Shasainn, na Cuimrigh, na Beilge, na Danmhairge, na Gearmailte, na h-Òlainde agus na h-Eilbheise co‑aithris Diluain anns an tuirt iad gun robh “FIFA air a bhith gu math soilleir gun cur iad smachd‑bhannan spòrs an sàs ma bhios na caipteanan [aca] a’ cur na bannan‑gàirdein orra air an raon‑cluiche.”

Thuirt iad gum biodh iad deònach càintean a phàigheadh airson na riaghailtean a bhriseadh iad ach nach b’ urrainn dhaibh na cluicheadairean aca a chur ann an suidheachaidhean far am faigheadh iad cairt bhuidhe no cairt dhearg.

Cha chur cluicheadairean Shasainn is na Cuimrigh bannan‑gàirdein OneLove orra ann an Qatar

Tha sgiobaidhean ball‑coise Shasainn is na Cuimrigh air dearbhadh nach bi iad a’ cur bannan‑gàirdein OneLove orra nuair a bhios iad a’ cluich ann an Qatar.

Bha Harry Kane à Sasainn agus Gareth Bale às a’ Chuimrigh am measg chluicheadairean bho ghrunn sgiobaidhean nàiseanta a bha gu bhith a’ cur air na bannan‑gàirdein gus dlùth‑phàirteachas a nochdadh leis a’ choimhearsnachd LGDT+.

Ann an co‑aithris thuirt Chomainn Ball‑coise Shasainn, na Cuimrigh, na Beilge, na Danmhairge, na Gearmailte, na h-Òlainde agus na h-Eilbheise gu bheil “FIFA air a bhith gu math soilleir gun cur iad smachd‑bhannan spòrs an sàs ma bhios na caipteanan againn a’ cur na bannan‑gàirdein orra air an raon‑cluiche.”

Thuirt iad cuideachd gum biodh iad deònach càintean a phàigheadh airson na riaghailtean a bhriseadh, ach nach b’ urrainn dhaibh na cluicheadairean aca a chur ann an suidheachaidhean far am faigheadh iad cairt bhuidhe no cairt dhearg.

Lìonra ùr ann do dh’Albannaich LGDTC+ nas sìne na 50

Tha Age Scotland air lìonra ùr a chur air bhog do dh’Albannaich LGDTC+ a tha nas sìne na 50 bliadhna a dh’aois.

Chaidh Older People’s LGBTQ+ Network a chur air bhog Diciadain aig tachartas ann an Dùn Èideann.

Ann am brath‑naidheachd thuirt iad gu bheil an lìonra na àite eadar‑mheasgte do dhaoine LGBTC+ nas sìne a bhith a’ co‑roinneadh eòlas, a’ soillseachadh na feumalachdan aca, a’ cur aghaidh air neo‑ionannachd agus a’ toirt gu buil atharrachadh.

Cuideachd thuirt iad gu bheil iad ag obair còmhla ri Riaghaltas na h‑Alba mar thà gus dèanamh cinnteach gum bi reachdas a bhios a’ toirt buaidh air daoine nas sìne a’ gabhail a‑steach daoine LGBTC+ nas sìne.

Ash Regan air a dreuchd fhàgail

Tha Ash Regan air an dreuchd mar Ministear airson Sàbhailteachd Coimhearsnachd fhàgail air thoiseach air a’ bhòt Pàrlamaid na h‑Alba an‑diugh air Bile Ath‑leasachadh Aithneachadh Gnè (Alba).

Ann an litir gu Nicola Sturgeon thuirt i nach leigeadh a cogais leatha bhòtadh airson a bhile.

Chaidh ainmeachadh an‑dé gum faodar ceuman smachdachaidh a ghabhail an aghaidh BPA SNP sam bith nach bhòtas air a shon.

James Cleverly ga chàineadh airson ràdh gum bu chòir do luchd‑taice ball‑coise LGDT+ urram a thoirt do chultar Qatar

Chaidh James Cleverly, Rùnaire nan Dùthchannan Cèin, a chàineadh an‑diugh airson ràdh air Radio LBC agus Sky News gum bu chòir do luchd‑taice LGDT+ a bhios a’ dol gu Cupa na Cruinne ann an Qatar “urram a thoirt dhan nàisean”.

Tha e air tighinn as dèidh gun deach Peter Tatchell, neach‑iomairt airson còraichean LGDT+, a chur an grèim an‑dè airson togail fianais an‑aghaidh laghan san dùthaich a tha ga dhèanamh co‑sheòrsachd mì‑laghail.

Dhearbh Cleverly cuideachd ri Radio LBC nach robh e air bruidhinn ri Riaghaltas Qatar mu na thachair ri Mgr Tatchell an‑dè.

Peter Tatchell ga chur an grèim

Chaidh an neach‑iomairt LGDTC+ Peter Tatchell a chur an grèim an‑diugh ann an Doha, Qatar.

Bha Tatchell, 70, ag iomairt airson còraichean LGDTC+ air thoiseach air Cupa na Cruinne a thèid a chumail san dùthaich eadar 20mh An t‑Samhain agus 18mh An Dùbhlachd.

Tha co‑sheòrsachd mì‑laghail san dùthaich agus faodar a pheanasachadh le binn phrìosain 3 bliadhna no binn‑bhàis fo laghan Sharia.

Thuirt Am Fonndas Peter Tatchell nach eil fios aca an‑dràsta far a bheil Mgr Tatchell, agus gu bheil iad ag obair gus a shaoradh.

Pàrtaidh Uaine na h‑Alba airson a’ cheangal eadarra agus Pàrtaidh Uaine Shasainn is na Cuimrigh a sgaradh

Tha Pàrtaidh Uaine na h‑Alba air bhòtadh gus a’ cheangal eadarra agus Pàrtaidh Uaine Shasainn is na Cuimrigh a sgaradh air sgàth draghan mu oillt thar‑ghnèitheach.

Bhòt luchd‑ionaid a bh’ aig co‑labhairt fhoghair a’ phàrtaidh gu h‑aona‑ghuthach airson gluasad, a chaidh a chur air adhart le Beth Douglas, gus teachdaireachd shamhlachail a chur dha na co‑leithidean aca mu dheas mu chòraichean tar‑ghnèitheach.

Thuirt Guy Ingerson, a bha na thagraiche airson Comhairle Cathair Obar Dheathain, gun tèid stad a chur air buill pàrtaidh Shasainn is na Cuimrigh bho bhith a’ bruidhinn aig coinneamhan is tachartasan Albannach gus an dèilig iad ris na droch chùisean seo.

Dhearbh e ge‑tà, nach tèid stad a chur air buidhnean co‑cheangailte, a‑leithid buidhnean òigridh is buidhnean LGDT bho bhith a’ co‑obrachadh.

Ceann‑latha air ainmeachadh airson deasbad air Bile Ath‑leasachadh Aithneachadh Gnè (Alba)

Chaidh a dhearbhadh an‑diugh gun tèid Bile Ath‑leasachadh Aithneachadh Gnè (Alba) a dheasbad ann am Pàrlamaid na h‑Alba Diardaoin 27 An Dàmhair.

Atharraichidh am bile Achd Aithneachadh Gnè 2004 a th’ ann an‑dràsta gus a dhèanamh nas fhasa do phearsachan a tha ag iarraidh Teisteanas Aithneachadh Gnè.

Nuair a gheibh neach tar‑ghnèitheach Teisteanas, tha e a’ ciallachadh gu bheilear gan aithneachadh gu laghail sa ghnè a ghabh iad agus gum faod iad teisteanas‑breithe ùr fhaighinn leis a’ ghnè sin air.

Tha am bile a’ moladh na h‑atharrachaidhean na leanas:

  • an riatanas mu fhianais‑leigheis a thoirt air falbh;
  • am Pannal Aithneachaidh Gnè a thoirt air falbh bhon phròiseas. Thèid iarrtasan a cur na àite gu Àrd‑neach‑clàraidh na h‑Alba;
  • an ùine a dh’fheumas tagraichean mairsinn sa ghnè a ghabh iad bho dhà bhliadhna gu 3 mìosan;
  • ùine‑chnuasachaidh riatanach de 3 mìosan a thoirt a‑steach; an aois as lugha do thagraichean a lùghdachadh bho 18 gu 16;
  • agus uallach ùr a chur air an Àrd‑neach‑chlàraidh aithisg a thoirt gach bliadhna mu àireamh nan tagraichean airson nan Teisteanasan agus an àireamh a bhuilichear.