• Cuairt-litir #36

  Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTC+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

  Alba

  Tha Poileas Alba air dearbhadh gun tèid aithisg a chur gu Neach-casaid a’ Chrùin an dèidh dhaibh casaid a chur às leth fhireannaich, 59, a dh’èigh “deviant” air Patrick Harvie grunn thursan fhad ’s a bha Mgr Harvie a’ dèanamh agallamh beò ris a’ BhBC.

  Canada

  Tha Riaghaltas Chanada air rabhadh a thoirt do Chanadaich 2SLGBTQI+1 a bhith faiceallach air laghan is poileasaidhean a dh’fhaodadh buaidh a thoirt orra nam biodh iad a’ siubhal gu cuid de stàitean anns na SA.

  1. 2S = Two-spirit (dà-spioradach – facal Tùsanach Aimeireaganach a tha a’ toirt iomradh air neach nach eil boireann no fireann. ↩︎

  Indeed

  Tha Indeed air ainmeachadh gun toir iad maoineachadh luach $10,000 do luchd-obrach tar-ghnèitheach nam biodh feum aca gluasad gu stàit eile gus cothrom fhaighinn air cùram-slàinte daingneachadh gnè.

  Astràilia

  Tha buidheann-riaghlaidh lùth-chleasachd Astràilia air stiùireadh ùr fhoillseachadh a cheadaicheas lùth-chleasaichean tar-ghnèitheach pàirt a ghabhail ann am farpaisean a co-fhreagaireas ris an dearbh-aithne gnè aca.

  Tha an stiùireadh ùr cuideachd a’ leigeil leotha seòmraichean-locair agus taighean-beaga a cho-fhreagaireas ris an dearbh-aithne gnè aca a chleachdadh.

  Uganda

  Tha na Poilis ann an Uganda air fireannach, 20, a chur an grèim fo chasaid “aggravated homosexuality”.

  Fo laghan ùra a chaidh a chur an gnìomh san dùthaich na bu tràithe air am bliadhna, dh’fhaodadh binn-bhàis a chur air neach sam bith a thèid a dhìteadh airson “aggravated homosexuality”.

  Fo na laghan ùra, dh’fhaodadh casaid “aggravated homosexuality” a chur air neach: nan rachadh an dìteadh grunn thursan airson a bhith ri feise cho-sheòrsach; nan sgaoileadh iad galaran gabhaltach feiseil; no nam biodh iad ri feise cho-sheòrsach le mion-aoisich, sean dhaoine, no daoine le ciorraim.

  Tha Reuters ag aithris gu bheil iad air an siota-casaid fhaicinn, gun robh am fireannach ri feise le fireannach eile, 41, ach chan eil fios aca carson a chaidh am fireannach a chur an grèim fo chasaid “aggravated homosexuality”.

  Nigeria

  Tha na Poilis ann an Nigeria air 67 neach a chur an grèim airson banais cho-sheòrsach a fhrithealadh.

  Chaidh pòsaidhean is aonaidhean-catharra co-sheòrsach a thoirmeasg san dùthaich ann an 2014 agus fon lagh dh’fhaodadh binn-phrìosain 14 bliadhna a chur air co-sheòrsaich, no 10 bliadhna air luchd-comainn.

 • Cùis-lagha Sweet Cakes gus tilleadh dhan Chùirt Uachdarach

  Nì taigh-fuine Sweet Cakes by Melissa ath-thagradh an aghaidh co-dhùnadh cùirte 2013 gun d’rinn iad leth-bhreith nuair a dhiùlt na fuineadairean Crìosdaidheachd cèic-bhainnse a dhèanamh do chàraid leasbach.

  Chuir Cùirt Oregon peanas-airgid luach $135,000 air na fuineadairean ann an 2013 as dèidh gun d’rinn an càraid casaid gun d’rinn an taigh-fuine leth-bhreith orra.

  Dh’fheuch fuineadairean Aaron agus Melissa Klein ath-thagradh a dhèanamh an aghaidh an co-dhùnadh ann an 2019 ach chaidh a’ chùis dhiùltadh le Cùirt Uachdarach nan Stàitean Aonaichte.

  Tha iad air ràdh a-nis ge-tà gu bheil iad airson tilleadh dhan Chùirt Uachdarach, as dèidh gun do riaghail a’ chùirt seachdain seo chaidh gum faodadh dealbhaiche-lìn ann an Colorado luchd-ceannaich LGDTC+ a dhiùltadh air sgàth ’s gur e Crìosdaidh a th’ innte.

 • Cùirt Uachdarach nan SA air leth-bhreith an-aghaidh luchd LGDTC+ a cheadachadh

  Riaghail Cùirt Uachdarach nan Stàitean Aonaichte Dihaoine gum faod dealbhaiche-lìn ann an Denver, Colorado leth-bhreith a dhèanamh air càraidean LGDTC+.

  Bidh Lorie Smith a’ dealbhachadh làraichean-lìn do chàraidean a tha a’ pòsadh, ach thuirt i ris a’ chùirt gu bheil i na Crìosdaidheachd agus mar sin chan eil i airson làraichean-lìn a dhealbhachadh do chàraidean LGDTC+.

  Tha leth-bhreith air sgàth cinnidh, taobhadh feise agus dearbh-aithnean eile mì-laghail san stàit fo Achd an-aghaidh Leth-bhreith Cholorado (CADA).

  Thagair Smith ge-tà gu bheil na làraichean-lìn aice ealanta agus gnàthaichte, gu bheil saorsa labhairt is creideimh aice fon a’ Chiad Atharrachadh agus mar sin tha còir aice gun a bhith a’ cumail ri CADA.

  Riaghail na britheamhan 6-3 na fàbhar.

 • Cùis-lagha an-aghaidh taigh-fhuine ann am Beul Feirste air a dhiùltadh

  Tha Cùirt Eòrpach nan Còraichean Daonna air cùis-lagha an-aghaidh taigh-fhuine ann am Beul Feirste a dhiùltadh.

  Chaidh Ashers Baking a dhìteadh ann an 2015 airson leth-breith nuair a dhiùlt iad cèic le “Support Gay Marriage” sgrìobhte air a dhèanamh do neach-ceannaich, Gareth Lee.

  Thuirt luchd-seilbh an taigh-fhuine gun robh am brath a’ dol an-aghaidh a’ chreideimh Chrìosdaidh aca agus ann an 2018 chur Àrd-chùirt an Rìoghachd Aonaichte car de cho-dhùnadh na cùirt ionadail.

  Rinn Mgr Lee gearan ri Cùirt Eòrpach nan Còraichean Daonna ann an 2019 ach co-dhùin an ECHR Diardaoin an cùis aige a thilgeil a-mach air sgàth ’s nach eil e air ruith a-mach à roghainnean eile fhathast.

 • BBC News: Pìleat le HIV a’ cur an aghaidh stiogma

  Nochd an sgeulachd seo air làrach-lìn a’ BhBC o thùs: Pìleat le HIV a’ cur an aghaidh stiogma

  Dh’innis duine air a bheil HIV ’s dhan deach innse nach fhaodadh e trèanadh fhaighinn mar phìleat choimearsalta, cò e, an dèidh dha a thargaid a choileanadh.

  Bha James Bushe air a bhith ag iarraidh ainm a chumail dìomhair roimhe, ’s e air an t‑ainm “Pilot Anthony” a chleachdadh air Twitter airson sgrìobhadh mun t‑strì aige a dhol na phìleat.

  Tha e a‑nis na phìleat aig Loganair, agus bha a’ chiad turas aige eadar Glaschu agus Steòrnabhagh air an deireadh sheachdain seo.

  Chaidh cead a dhiùltadh dha James, 31, trèanadh fhaighinn seach nach fhaigheadh e teisteanas meadaigeach.

  Riaghailtean

  Ach tha Ùghdarras an Itealaich Shìobhalta (CAA) a‑niste air cur às dhan riaghladh sin.

  Tha James air a bhith a’ sgèith ri taobh chaipteanan trèanaidh Loganair bhon t‑Samhain, ach tha e a‑niste air an trèanadh aige a chrìochnachadh, ’s e a‑niste le teisteanas na h‑itealain Embraer 145 aig Loganair a sgèith a‑mach à Glaschu.

  Tha sin a’ fàgail gur e a’ chiad phìleat ùr san Roinn Eòrpa air a bheil HIV.

  B’ e an tuigse a bh’ aig an CAA roimhe air riaghailtean Eòrpach gum faodadh pìleatan aig an robh teisteanasan mar thà cumail orra a’ sgèith nam faigheadh iad HIV, nam faigheadh iad teisteanas meadaigeach.

  Ach a rèir na tuigse sin, chan fhaodadh duine air an robh HIV mar thà teisteanas fhaighinn airson trèanadh a thòiseachadh.

  Chaidh James, a bhuineas do Stoke‑on‑Trent, an aghaidh an CAA, ’s bhuannaich e.

  Tha a’ bhuidheann a‑niste air na riaghailtean atharrachadh, gus nach diùltar teisteanas meadaigeach do dhaoine le HIV.

  An àite sin, gheibh daoine le HIV teisteanas a leigeas leotha sgèith – ach ann an suidheachaidhean far a bheil barrachd is aon phìleat an a‑mhàin.

  Thuirt a’ bhuidheann gur e sin uile ’s a dh’fhaodadh iad a dhèanamh gus an toireadh Buidheann Eòrpach Sàbhailteachd na h‑Itealaich atharrachadh air na riaghailtean acasan.

  Fhuair James cead pìleat phrìobhaidich nuair a bha e 17 – mus d’ fhuair e cead‑dràibhidh. Chaidh HIV a dhearbhadh ann o chionn còig bliadhna.

  Tha e air a bhith ag iarraidh a dhol na phìleat o bha e na bhalach bheag, ’s thòisich e a’ sgèith aig aois 15.

  Ghabh e uabhas nuair a fhuair e a‑mach nach fhaodadh e trèanadh ri linn HIV a bhith air.

  Leth‑bhreith

  “‘S e miann a tha seo a bh’ agam fad mo bheatha, agus bha e dìreach uabhasach a chluinntinn nach robh e a’ dol a thachairt,” thuirt e.

  An dèidh 18 mìosan de thrèanadh, thuirt James gun robh e a’ faireachdainn iongantach a bhith na phìleat mu dheireadh thall.

  “Tha an toileachas a bha mi a’ faighinnn o bhith a’ sgèith nuair a thòisich mi an trèanadh air fàs nas motha an‑diugh, gu h‑àraid ri linn na buaidhe a thug mi a‑mach,” thuirt e.

  Cha b’ e co‑dhùnadh furasta a bh’ ann dha “tighinn a‑mach” mar phìleat air a bheil HIV.

  B’ e na thug misneachd dha a dhèanamh, mar a dh’innis an t‑seann chluicheadair rugbaidh Chuimreach, Gareth Thomas, gun robh HIV air as t‑Samhradh an‑uiridh.

  Thuirt James gun robh e a’ faireachdainn gun robh a bhith a’ cleachdadh ainm fuadain air Twitter a’ cur ris an stiogma a tha a’ cuairteachadh dhaoine a tha a’ tighinn beò le HIV.

  “‘S ann mar mi fhèin a tha mi a’ dèanamh seo an‑diugh, oir tha mi airson cur an aghaidh an stiogma sin,” thuirt e.

  “Chan ann mu mo dhèidhinn‑sa a tha seo a‑mhàin. ‘S ann mu dhèidhinn duine sam bith a tha beò le HIV ’s a tha ag iarraidh a dhol nam pìleat. Tha mi airson teachdaireachd a chur a‑mach gum faod iad sin a dhèanamh.

  “‘S e an teachdaireachd agam do dhuine sam bhith a tha beò le HIV ’s a tha mu choinneimh leth‑bhreith – cuiribh na aghaidh, agus ’s urrainn dhuibh buannachadh.”

  Tha leasachaidhean ann an dòighean lèigheis a’ fàgail gum faod dùil a bhith aig daoine air a bheil am bhìoras a bhith beò cha mhòr cho fada ri duine sam bith eile.

  Tha James ag ràdh nach ionnan a bhith beò le HIV an‑diugh agus mar a bha e sna 1980an ’s na 1990an.

  “Cha bu chòir do HIV bacadh a chur air duine o bhith a’ coileanadh am mianna,” thuirt e.

  Nochd an sgeulachd seo air làrach-lìn a’ BhBC o thùs: Pìleat le HIV a’ cur an aghaidh stiogma

 • Litir homafòbach air a chur gu bùth cèice

  Bha iongnadh air luchd-obrach aig bùth cèice ann am Baile Udain Diardaoin as dèidh dhaibh litir homafòbach fhaighinn tron phost.

  Chaidh an litir, a ghabhas a leughadh gu h-ìseal, a chur gun ainm dhan bhùth Special Days Cakes.

  ‘S ann le Mìcheal Burns agus Steafan Whyteside a tha am bùth.

  Thuirt Mìcheal ri Pink Saltire:

  “Cha do smaoinich sinn airson diog gun d’ thàinig an litir bho chliant sam bith againn, ach is dòcha bho chuideigin a bha airson ar nàrachadh air sgàth ’s gu bheil sinn co-sheòrsach. Tha sinn air a bhith còmhla fad ochd bliadhna deug agus ’s e seo an 10mh ceann-bliadhna pòsaidh againn san Dùbhlachd, ach chan fhaca sinn dad mar seo a-riamh. Bha mi a’ smaointinn gur e rud a thachair san àm a dh’fhalbh a bh’ ann an gràin na co-sheòrsachd ach chaidh mo chur ann an tuaineal le seo an-diugh.”

  Chaidh aithris air na thachair a thoirt do Phoileas Alba a bhios ga làimhseachadh mar eucoir-gràin.

  Ma tha sibh airson barrachd leughadh mun sgeulachd seo tadhalaibh air làrach-lìn Pink Saltire: Scottish business owners receive targeted homophobic hate mail.