• Cuairt-litir #26

  Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTC+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

  Madainn Mhath! / Oidhche Mhath!

  Tha Tippermuir Books air leabhar-cloinne LGDTC+ fhoillseachadh anns a’ Ghàidhlig agus Albais.

  Chaidh an leabhar, “Madainn Mhath! / Oidhche Mhath!”, eadar-theangachadh dhan Ghàidhlig le Marcas Mac an Tuairneir agus gu Albais le Matthew Mackie.

  Anns an sgeulachd “Madainn Mhath!”, tha balach òg agus a chat a’ gabhail spòrs tràth sa mhadainn mus dùisg a mhàthraichean agus ann an “Oidhche Mhath!”, tha nighean òg agus a athraichean a’ feuchainn ris a teadaidh a shàbhalachadh bho chuilean nach eil airson a dhol na chadal.

  Eadair-theangair Marcas Mac an Tuairneir a' cumail leth-bhreac den leabhar Madainn Mhath! / Oidhche Mhath!
  Dealbh le Lawrence Schimel air Twitter.

  Iomradh

  Tha buidheann-riaghlaidh farpaisean iomradh Bhreatainn air ainmeachadh nach fhaod tar-bhoireannaich farpais ann an roinn nam ban tuilleadh agus gum bi aca ri farpais ann an roinn fhosgailte ùr.

  Thèid an riaghailt ùr a chur an gnìomh 11d den t-Sultain.

  Eabhraig Nuadh

  Tha an NYPD a’ sireadh fireannaich an co-cheangail ri murt O’Shea Sibley Disathairne. Tha e 17 bliadhna a dh’ aois le falt dorcha ’s bha lèine dhubh agus briogais-ghoirid dhearg air.

  Arkansas

  Tha britheamh feadarail air casg sealach a chur air lagh a dhèanadh e mì-laghail do leabhar-lannaichean agus reiceadairean-leabhair leabhraichean “cronail” a thoirt do mhion-aoisich.

  Tha luchd-taic Achd 372 ag argamaid nach bu chòir cothrom a bhith aig neach sam bith fo aois 18 air leabhraichean mu chuspairean LGDTC+.

  Chuir am Britheamh Timothy L. Brooks casg sealach air an lagh as dèidh do bhuidheann de leabhar-lannaichean agus reiceadairean-leabhair cùis-lagha a chuir air chois na aghaidh.

  Thuirt am Britheamh Brooks gu bheil earrannan de Achd 372 neo-chunbhalach agus neo-shoilleir agus mar sin nach gabh a chur an gnìomh gus an riaghal a’ chùirt air a’ chùis-lagha.

  Kentucky

  Tha Cùirt Ath-thagraidhean nan Stàitean Aonaichte airson an t-Siathamh Cuairte air riaghladh gum faod Stàit Kentucky a dhol air adhart le cur an gnìomh lagh a thoirmisgeas cùram-slàinte daingneachadh gnè do luchd òga san stàite.

  Tha an lagh cuideachd ag iarraidh air doctairean tòiseachadh air a bhith a’ cur euslaintich òga bhàrr leigheasan a leithid casgan inbhidheachd no brodagan sa bhad.

 • Faclair.lgbt

  Chaidh Faclair nan Gèidheal ùrachadh le URL ùr snasail (https://faclair.lgbt/) agus faodar a rannsachadh a-nis! Tha e fhathast ri lorg air làrach-lìn a’ Ghèidheil Ùire cuideachd.

 • Faclair nan Gèidheal 2.0 air a chur air bhog

  Tha mi air leth toilichte Faclair nan Gèidheal 2.0 a cho-roinneadh leibh. A bharrachd air tuilleadh briathrachais Ghàidhlig tha mi cuideachd air a bhith trang briathrachas Gaeilge a chur ris!

 • Prògram sònraichte de Eòrpa a’ coimhead ri cuspair dearbh-aithne gnè

  Prògram sònraichte de Eòrpa a’ coimhead ri cuspair dearbh-aithne gnè. Air thoiseach air foillseachadh dreach bhile mu bhith ag atharrachadh Achd Aithneachaidh a’ Ghnè, tha Eòrpa a’ bruidhinn ri daoine tar-ghnèitheach air a’ Ghàidhealtachd agus nas fhaide air falbh mun bhuaidh a bhios aig a leithid air am beatha.

  Bidh am prògram cuideachd a’ sealltainn ris a’ bhuaidh a dh’fhaodadh a bhith aig a seo air prìosain, àiteachan aona-ghnè, agus a bhith a’ lùghdachadh an aois far am biodh e ceadaichte teisteanas aithneachaidh gnè fhaighinn.

 • Trusadh: “Bogha-froise”

  Tha earrann sònraichte de Thrusadh a-nis ri choimead air BBC iPlayer a bheireas sùil “air mar a tha iomairtean leithid nan Caismeachdan Pròis a’ toirt seachad dòchas a thaobh co-ionannachd agus in-ghabhaltas, agus cluinnidh sinn sgeulachdan bhon fheadhainn sa choimhearsnachd ann an Alba san là an-diugh”.

 • Postairean Stonewall

  Postairean Gàidhlig ann an stoidhle an iomairt “Some People are Gay” le Stonewall.

  Tha cuid de dhaoine co-sheòrsach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine dà-sheòrsach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine far-ghnèitheach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine gèidh. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine ioma-ghnèitheach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine ioma-sheòrsach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine leasbach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine leth-ghnèitheach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine leth-sheòrsach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine neo-bhìnearaidh. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine neo-ghnèitheach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine neo-romansach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine neo-sheòrsach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine pan-ghnèitheach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine pan-sheòrsach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine queer. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine tar-ghnèitheach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine tar-sheòrsach. Gabh ris!