• Faclair.lgbt

  Chaidh Faclair nan Gèidheal ùrachadh le URL ùr snasail (https://faclair.lgbt/) agus faodar a rannsachadh a-nis! Tha e fhathast ri lorg air làrach-lìn a’ Ghèidheil Ùire cuideachd.

 • Faclair nan Gèidheal 2.0 air a chur air bhog

  Tha mi air leth toilichte Faclair nan Gèidheal 2.0 a cho-roinneadh leibh. A bharrachd air tuilleadh briathrachais Ghàidhlig tha mi cuideachd air a bhith trang briathrachas Gaeilge a chur ris!

 • Obair-taighe

  Tha mi duilich gu bheil Geidh.uk air a bhith sàmhach o chionn ghoirid ach tha mi air a bhith trang leis m’ obair làitheil. Nuair a tha ùine shaor air a bhith agam tha mi air a bhith ag obair air còd Geidh.uk a sgioblachadh agus a dhèanamh nas èifeachdaiche.

  Mar a sgrìobh mi na bu tràithe am-bliadhna, tha mi air Geidh.uk a ghluasad bho WordPress gu Jekyll agus mar phàirt dhen sgioblachadh seo tha mi air a’ chòd a thoirt gu bun-tomhas gus an gabh a chleachdadh air làraichean-lìn Jekyll eile gun a bhith ga dheasachadh mòran.

  Ma tha neach sam bith agaibh airson a chleachdadh gus blog Jekyll a chruthachadh dhaibh fhèin, tha mi air teamplaid a chur suas air GitHub a ghabhas a chleachdadh no a dheasachadh an-asgaidh.

  Ma tha sibh airson eisimpleir beò fhaicinn ro-làimh, tha mi air an còd ùr a chur an gnìomh mar-thà aig Geidh.uk, AtUG.uk agus mo bhlog.

 • A’ gluasad bho WordPress gu Jekyll

  O chionn 2008 tha An Gèidheal Ùr air a bhith na bhlog WordPress (a’ ruith grunn plugain treas-phàrtaidh) a tha mi air a bhith ag òstaireachd agus a’ cumail suas leam fhèin.

  Dh’obraich e math gu leòr airson greis, ach tha mi air a bhith a’ fàs sgìth le duilleagan slaodach, mearachdan frithealaiche, amannan far-loidhne agus ùrachaidhean a stàladh fad na h-ùine agus mar sin tha an làrach-lìn a-nis air gluasad bho WordPress gu Jekyll.

  Tha mi air feuchainn ri buaidh a’ ghluasaid a lùghdachadh – bu chòir a’ mhòr-chuid de sheann cheanglaichean a bhith ag obair fhathast agus tha coltas an làraich-lìn ùr cha mhòr co-ionnan ris an an t-seann làrach-lìn.

  Dh’fhaodadh gum bi bug no dhà ann fhathast is mar sin bhithinn fada nur comain ma chuireas sibh fios thugam air Twitter ma lorgas sibh fear.

  Dè th’ ann an Jekyll?

  ‘S e gineadair làrach-lìn a th’ ann an Jekyll a bhios a’ toirt faidhlichean teacsa (a’ toirt a-steach faidhlichean Markdown) gus làraichean-lìn stadaigeach a chruthachadh a dh’fhaodar a luchdachadh.

  ‘S e an prìomh diofar eadar Jekyll agus WordPress nach fheum Jekyll an làrach-lìn a chruthachadh ach nuar a thèid atharrachadh a dhèanamh agus nach fheum e sreath de dh’iarrtasan stòr-dàta a dhèanamh a h-uile turas a tha duilleag air a luchdachadh. Tha seo a’ ciallachadh gu bheil an làrach-lìn fada nas luaithe.

  Tha e cuideachd a’ ciallachadh gu bheil mi comasach air postaichean a sgrìobhadh ann am faidhlichean teacsa sìmplidh a’ cleachdadh am bathar-bog as fheàrr leam agus ’s urrainn dhomh fiù ’s sgrìobhadh fhad ’s a tha mi far-loidhne.

  ‘S buannachd mhòr eile a th’ ann gum faodar làraichean-lìn Jekyll òstaireadh an-asgaidh air GitHub Pages far am faigh sibh teisteanas HTTPS an-asgaidh cuideachd.

 • Postairean Stonewall

  Postairean Gàidhlig ann an stoidhle an iomairt “Some People are Gay” le Stonewall.

  Tha cuid de dhaoine co-sheòrsach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine dà-sheòrsach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine far-ghnèitheach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine gèidh. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine ioma-ghnèitheach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine ioma-sheòrsach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine leasbach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine leth-ghnèitheach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine leth-sheòrsach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine neo-bhìnearaidh. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine neo-ghnèitheach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine neo-romansach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine neo-sheòrsach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine pan-ghnèitheach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine pan-sheòrsach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine queer. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine tar-ghnèitheach. Gabh ris!

  Tha cuid de dhaoine tar-sheòrsach. Gabh ris!

 • Gèidh.uk agus Pink Saltire gu bhith co-obrachadh air sèirbheis-naidheachd LGDTC+ do Ghàidheil

  Tha mi air leth toilichte a bhith ag obair comhla ri Pink Saltire gus barrachd den t-susbaint aca a thabhann tro mheadhan na Gàidhlig!

  Mu Phink Saltire

  Tha Pink Saltire na na bhuidheann carthannais clàraichte Albannach (SCIO) agus air a liostadh air a’ chlàr carthannais a tha air a chumail le Riaghladair Bhuidhnean Carthannais na h-Alba (OSCR).

  Chaidh a stèidheachadh ann an 2014 agus ’s e buidheann co-ionannachd nàiseanta a th’ ann, air a riaghladh agus air a ruith le daoine LGBT+.

  Tha sinn a’ creidsinn gur e àite fìor mhath a th’ ann an Alba airson a bhith ann an comann-sòisealta an-asgaidh agus fosgailte.

  Mar Albannaich, tha sinn a’ faighinn buannachd bho raon reachdais a tha a’ dìon ar còraichean daonna co-ionnan agus saorsa conaltraidh.

  Tha sinn cuideachd ag aithneachadh gu bheil an sgeulachd agus eòlas aig a h-uile duine eadar-dhealaichte ach fhathast cudromach – tha mòran againn fhathast a’ faighinn eòlas air lethbhreith, claon-bhreith, burraidheachd no droch-dhìol agus tha sinn airson sin atharrachadh.

  Mar charthannais againn ’s e ar n-amasan a bhith:

  • adhartachadh saoranachd agus leasachadh coimhearsnachd taobh a-staigh coimhearsnachd LGBT+ na h-Alba;
  • brosnachadh co-ionannachd agus iomadachd;
  • adhartachadh ealain, dualchas agus cultar LGBT+ na h-Alba.

  A-rèir na h-Urrasairean againn ’s e ar n-amasan a bhith:

  • lughdachadh iomallachd sa choimhearsnachd le bhith a’ cruthachadh cheanglaichean brìoghmhor agus luachmhor;
  • cleachdadh mheadhanan ùra agus a’ tuigsinn ar coimhearsnachd nas èifeachdaiche;
  • aithneachadh deagh eisimpleirean agus brosnachadh dhaoine eile gus na h-amasan aca a choileanadh.

  Tha ar bun-stèidh ag innse gum bi sinn a’ coileanadh nan amasan sin tro dhòighean a dh’fhaodadh a bhith a’ gabhail a-steach:

  • stòras didseatach a tha a’ cruthachadh dìleab leantainneach de chultar LGBT+ ann an Alba;
  • rannsachadh leantainneach a tha a’ measadh bheachdan sòisealta, cùisean breithneachail agus a’ measadh buaidh chultarach agus eaconamach cudromach dhaoine LGBT+;
  • prògram a tha ag aithneachadh, a’ toirt urram agus a’ comharrachadh na daoine agus na buidhnean sin a tha a’ strì airson beatha nas fheàrr airson daoine LGBT + ann an Alba.

  Tha obair Pink Saltire air a roinn ann an trì sreathan obrach:

  • IONNSAICH – far a bheil sinn a’ cleachdadh dhòighean meadhanan ùra gus ar coimhearsnachd agus na beachdan aca a thuigsinn agus an dàta seo a chleachdadh gus ar seirbheis leasachadh agus tuigse nas fhèarr fhaighainn air ar prìomhachasan.
  • CO-ROINN – far a bheil sinn a’ cruthachadh àrd-ùrlar didseatach fosgailte de shusbaint a chaidh a ghineadh le luchd-cleachdaidh ann an raon de chruthan a bhios a’ toirt com-pàirt do dhaoine air na prìomh chùisean – furasta a ruigsinn, furasta a chleachdadh, fosgailte fad an latha, spòrsail, lèirsinneach agus ionadail.
  • BROSNAICH – far a bheil sinn ag èigheachd gu àrd mu deagh eisimplerean a dhèanamh le daoine no buidhnean cudromach gus daoine eile LGBT+ a bhrosnachadh air feadh na dùthcha.

  Leanaibh Pink Saltire

  Làrach-lìn: https://pinksaltire.com

  Twitter: @PinkSaltire

  Facebook: @PinkSaltire

  Snapchat: PinkSaltire

  Post-d: info@pinksaltire.com

  Leugh am post seo sa Bheurla air PinkSaltire