• Eilean Mhanainn: Gairm airson riaghailt “àrsaidh” a bhios a’ toirmeasg fireannaich gèidh bho bhith a’ toirt seachad fala atharrachadh

  Tha an cleasaiche Mhanainneach, Joe Locke, air gairm airson an riaghailt “àrsaidh” a bhios a’ toirmeasg fireannaich gèidh bho bhith a’ toirt seachad fala atharrachadh.

  Bha Locke, a bhios a’ nochdadh san t-sreath Netflix mòr-chòrdte Heartstopper, a’ bruidhinn ann an teachdaireachd bhideo aig Pròis Eilean Mhanainn Disathairne.

  Ann an Eilean Mhanainn, tha fireannaich gèidh toirmeasgte bho bhith a’ toirt seachad fala ma tha iad air a bhith ri feise le fireannach eile anns am bliadhna mu dheireadh.

  Ann an Alba, agus an còrr dhan Rìoghachd Aonaichte, tha fireannaich toirmeasgte bho bhith a’ toirt seachad fala ma tha iad air a bhith ri feise thòineach le cèile ùr anns na trì mìosan mu dheireadh.

 • Deasbad mu companasan-catharra san Eilean Mhanainn

  Thathar gu bhith a’ deasbad Bile Companasan-catharra anns an House of Keys a-màireach.

  Ma bhios e soirbheachail thèid còirichean co-ionann a thoirt do chàraidean co-sheòrsach agus leasbach ’s a th’ aig càraidean phòsta.

  Thuirt Allan Bell, Minister an Ionmhais, gu bheilear an dùil gum biodh am bile ag atharrachadh na beachdan a th’ aig a’ mhòr-shluaigh air an eilean.

  A-rèir a’ BhBC thuirt e: “Tha mi a’ smaointinn gu bheil coimhearsnachd againn air an Eilean Mhanainn a tha nas fosgailte agus nas tuigsinniche a-nis. Tha a’ mhòr-chuid a’ gabhail ri càirdeasan co-sheòrsach a-nis.”

  “Tha na h-atharrachaidhean eile a tha sinn air cur an gnìomh, a thaobh a’ chùis co-sheòrsach, air toirt an Eilean Mhanainn ris an aon ìre ’s a tha an Rìoghachd Aonaichte agus ma dh’fhaoite an còrr den t-Aonadh Eòrpach.”

  Bha co-sheòrsachd mì-laghail air an eilean suas gu 1992 agus chaidh an t-aois-aontachaidh a dhèanamh co-ionann ann an 2006.

  An-dràsta thathar cha mhòr ach ag aithneachadh companasan-catharra às an Rìoghachd Aonaichte.

 • Bile Gnè Mhanainneach air gluasad air adhart

  Tha bile ùr gus an t-Eilean Mhanainn a thoirt gu ìre an Rìoghachd Aonaichte a-thaobh poileasaidhean gnè air faighinn tron a’ chiad ceum dhen Chomhairle Lagha.

  Thèid an Gender Recognition Bill, a chaidh a chur air adhart le Eddie Lowey, a chur an gnìomh gus riaghailtean Cùirt Eòrpach nan Còirichean Daonna a’ co-fhreagairt.

  Bidh am bile a’ toirt còirichean co-ionannachd, a’ toirt a-steach còirichean pòsaidh, do dhaoine tar-ghnèitheach sam bith a tha air teisteanas oifigeil fhaighinn.

  Tha am bile cuideachd ag ràdh gu bheil e mar dhleastanas dhan Oifis Clàraidh a bhith a’ cumail Clàr Gnè dìomhair mu dheidhinn a h-uile teisteanas gnè.

  Chaidh am bile stèidheachadh air laghan a chaidh a chur an gnìomh anns an Rìoghachd Aonaichte leis an Gender Recognition Act.

  Tha am bile air faighinn tro trì ceuman anns an House of Keys mar-thà ach tha dà cheum air fhàgail mus bi e na lagh.

 • Eilean Mhanainn air dreachd bhile a dhèanamh gus còirichean co-ionann a thoirt ri daoine tar-ghnèitheach

  Tha Eilean Mhanainn air dreachd bhile fhoillseachadh a bhios ag aithneachadh daoine tar-ghnèitheach gu h-oifigeil.

  A-rèir an Gender Recognition Bill 2008 thèid còirichean co-ionann a thoirt ri daoine a tha air an gnè atharrachadh agus aig a bheil Teisteanas Aithne Gnè.

  Tha an dreachd bhile air fhoillseachadh leis an Riaghaltas agus chaidh ga stèidheachadh air an Gender Recognition Act 2004 a chaidh a chur an gnìomh leis an Rìoghachd Aonaichte.

  Thuirt Ard-choylargh (Àrd Ministear) Tony Brown:

  “A-rèir laghan Eòrpach tha dleastanas eadar-nàiseanta aig an t-Eilean Mhanainn a bhith ag aithneachadh daoine tar-ghnèitheach agus an gnè ùr aca.”

  “A-nis bu toigh leam cothrom a thoirt ris a’ phoblach a bhith a’ toirt na beachdan aca ris an Tinvaal (a’ Phàrlamaid).”

  Faodaidh sibh an dreachd leughadh aig http://www.gov.im/.