• Cuairt-litir #40

  Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTC+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

  Baile Àtha Cliath

  Chruinnich na ceudan ann am Baile Àtha Cliath Disathairne gus fianais a thogail an-aghaidh tachartas an neach-iomairt an-aghaidh còraichean tar-ghnèitheach, Posie Parker.

  Thuirt a’ bhuidheann Trans and Intersex Dublin, a chur an togail fianais air chois, gun robh iad airson seasamh an-aghaidh ideòlas TERF Pharker.

  A’ Chuimrigh

  Dh’ainmich Riaghaltas na Cuimrigh Diluain gun tog iad bacaidhean a chur casg air fireannaich a bhios ri feise le fireannaich bho bhith a’ toirt seachad maothran, cnàimh leigheis agus bun-cheallan.

  Bristol

  Tha na Poilis a’ rannsachadh ionnsaigh homafòbach ann am Bristol.

  Thathar ag aithris gun do thachair an ionnsaigh mu 3:30f air Disathairne, 29mh den Iuchar aig Turtle Bay, ann an sgìre Montpelier.

  Dh’fhulaing fireannach cainnt a bha ri oillt cho-sheòrsachd agus oillt thar-ghnèitheach mus deach a dhòrn mun aodann.

  Tha na Poilis air dealbh CCTV a cho-roinneadh a’ sealltainn fireannaich a tha iad a’ sireadh ann an co-cheangal ris an ionnsaigh.

  Thuirt iad gum bu chòir do neach sam bith aig a bheil fiosrachadh mun thachartas fios a chur gu 101 is an àireamh 5223182231 a thoirt seachad.

  Na Stàitean Aonaichte

  Tha còrr ’s 150 neach-iomraiteach air litir fosgailte a shoidhnigeadh gus cur an aghaidh casgan air leabhraichean LGDTC+ sna Stàitean Aonaichte.

  Chaidh an iomairt a chur air dòigh le preasantair Reading Rainbows is rionnag Star Trek: TNG, LeVar Burton.

  A-measg na rionnagan eile a shoidhnig an litir, tha Ariana Grande, Billy Porter, Emma Roberts, Mark Ruffalo, Ava Max, Guillermo del Toro agus Sarah Paulson.

  California

  Tha sgìre sgoile eile ann an California air poileasaidh a chur an gnìomh a dh’iarras air sgoiltean innse do phàrantan mu oileanaich a bhios airson eadar-ghluasad sòisealta a dhèanamh aig an sgoil

  ’S e Dry Creek a-nis an còigeamh sgìre-sgoile Chalifornia gus am poileasaidh a chur an gnìomh.

  Nigeria

  Tha 69 neach a chaidh a chur fo chasaid banais aon-sheòrsach a chur air dòigh ’s a fhrithealadh ann a Nigeria air a bhith gan leigeil mu sgaoil air urras.

  Tha co-sheòrsachd is pòsadh aon-sheòrsach mì-laghail san dùthaich agus chaidh còrr ’s 200 neach a chur an grèim o thùs airson a’ bhanais a fhrithealadh san Lùnastal.

  Riaghail àrd-chùirt ann an Warri, Dimàirt, gum faodadh iad a bhith air an leigeil mu sgaoil às dèidh dhaibh urras 500,000 naira (£520) a phàigheadh agus gum bi aca ri clàr a shoidhnigeadh gach mìos gus an nochd iad sa chùirt a-rithist.

 • Cuairt-litir #17

  Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTC+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

  Pòsadh aon-sheòrsach

  Dh’fhoillsich YouGov rannsachadh Diluain a tha a’ sealltainn gu bheil taic airson pòsadh aon-sheòrsach san Rìoghachd Aonaichte air a dhol an àirde.

  Tha toraidhean a’ chunntais-bheachd as ùire a’ sealltainn gu bheil 78 sa cheud a’ cur taic ri pòsadh aon-sheòrsach an taca ri 42 sa cheud ann an 2011 agus thuirt aonar anns gach sianar gu bheil iad na aghaidh, an taca ri 21 sa cheud ann an 2011.

  Tha 47 sa cheud eòlach air cuideigin ann am pòsadh aon-sheòrsach, agus tha 84 sa cheud eòlach air cuideigin a tha leasbach, gèidh no dà-sheòrsach.

  Lorgar na toraidhean an-seo.

  Pròis Bhristol

  Dh’ainmich eagraichean Pròis Bhristol Dimàirt nach fhaod pàrtaidhean phoileataigeach pàirt a ghabhail anns an tachartas aca am-bliadhna no sam àm ri teachd gus an nì iad barrachd gus còirichean na coimhearsnachd LGDTC+ air fad a dhìon.

  LGB Alliance

  Dhiùlt mòd-ceartais cùis-lagha a’ charthannais Mermaids a bha ag amas air inbhe carthannais a striopadh bhon LGB Alliance.

  Thagair Mermaids leis gu bheil an LGB Alliance an-sàs ann an gnìomhachd an-aghaidh luchd tar-ghnèitheach, an àite a bhith ag iomairt airson còraichean leasbach, gèidh agus dà-sheòrsach, nach bu chòir inbhe carthannais a bhith orra.

  Riaghail an dithis bhritheamh Diardaoin nach eil còir laghail aig Mermaids dùbhlan a thoirt air inbhe a’ chaidreachais agus mar sin dhiùlt iad a’ chùis.

  Baile Àtha Cliath

  Dh’aidich balach, 16 bliadhna a dh’aois, ann an Cúirt Leanaí Baile Átha Cliath Diciadain gun d’tug e ionnsaigh air càraid leasbach sa bhaile an-uiridh.

  Chuala a’ chùirt gun do chleachd e cànan tàireil homafòbach agus gun d’thug e dòrn dhaibh a-rithist is a-rithist.

  Thathar ag aithris nach robh am balach eòlach air Robyn Deane, 22, no Kate McCabe, 25, ach gun d’thug e ionnsaigh orra nuair a thug iad cudail dha chèile aig àite-stad bus.

  Chuir am britheamh Paul Kelly dàil air binn gus an t-Sultain gus an tèid sealltainn ri aithisgean.

  Tha inbheach fireannach a chaidh an-sàs cuideachd a’ feitheamh ri triail fa leth aig a’ Chúirt Chuarda.

  Swansea

  Chaidh dealbhan-balla LGBTC+ ann an Swansea a mhilleadh le teachdaireachdan an-aghaidh luchd-LGDTC+.

  Dh’earb an carthannas, Charitable Housing, air ealainiche Natasha John na dealbhan-ball a chruthachadh gus Mìos na Pròise a chomharrachadh.

  Ach tha John air dealbhan a cho-roinneadh air Instagram a-nis a’ sealltainn gun deach an milleadh le graffiti a leughas “only 2 genders” agus stiocairean le teachdaireachdan a leithid “stop grooming our kids” orra.

  Chaidh aithris a dhèanamh ris na Poilis.

  An Ruis

  Tha Ceann-suidhe na Ruise, Vladimir Putin, air clionaigean òrdachadh leigheas a thoirt do luchd LGDTC+ airson tinneas-inntinn.

  Tha an òrdugh a’ cur car air co-dhùnadh 1999 gus co-sheòrsachd a chur às an liosta de thinneasan-inntinn.

  Chaidh co-sheòrsachd a dhì-sheòrsachadh mar tinneas-inntinn le Buidheann Slàinte na Cruinne ann an 1990.

  Nàisean Navajo

  Tha Riochdaire Comhairle an Nàisean Navajo, Seth Damon, air bile a mholadh a dhèanadh pòsadh aon-sheòrsach laghail anns an Nàisean Navajo.

  Tha pòsadh aon-sheòrsach air a bhith toirmisgte san treubh bho chionn 2005 nuair a chaidh lagh a chur an gnìomh a mhìnich pòsadh mar aonadh eadar fireannach agus boireannach.

  Carolina a Tuath

  Chleachd Riaghladair Carolina a Tuath, Roy Cooper, veto Diciadain gus stad a chur air trì bilean a chuireadh casg air cùram-slàinte daingneachadh gnè do dh’òigridh, air nigheanan tar-ghnèitheach bho fharpais ann an spòrs na sgoile, agus air foghlaim LGDTC+ ann an sgoiltean.

  Carolina a Deas

  Tha dithis a chur an grèim as dèidh mar a chaidh tar-fhireannach, 18, fhaighinn marbh ann am Pageland, Carolina a Deas.

  Chaidh Jacob Williamson a dhìth 30mh den Ògmhios agus chaidh a fhaighinn marbh feasgar Dimàirt.

  Chaidh dithis a chur an greim as dèidh rannsachadh is Joshua Newton, 25, fo chasaid muirt agus bacadh a chur air ceartas agus Victoria Smith, 22, fo chasaidh bacadh a chur air ceartas agus airson a bhith na neach-cuideachaidh.

  Cha deach a dhearbhadh fhathast an deach Williamson a mhurt mar thoradh air a’ dhearbh-aithne a bh’ aige.

  Salt Lake City

  Tha na Poilis ann an Salt Lake City, Utah a’ rannsachadh as dèidh gun deach co-dhiù còig brataich pròise a losgadh.

 • Seachdnar air an EHRC fhàgail mar a tha oillt thar-ghnèitheach a’ sìor-fhàs sa bhuidheann

  Tha Vice News ag aithris gu bheil seachdnar àrd-oifigeach – ball-bùird, stiùiriche-gnìomha, ceathrar stiùiriche agus ball-comataidh – air an EHRC (Coimisean nan Còraichean Daonna is na Co-ionnannachd) fhàgail air sgàth ’s gu bheil oillt thar-ghnèitheach a’ sìor-fhàs sa bhuidheann.

  Chaidh an coimisean a stèidheachadh ann an 2007 gus sùil a chumail air laghanan co-ionnannachd agus a dhèanamh cinnteach gun tèid an cur an-gnìomh air feadh Shasainn, na Cuimrigh is na h-Alba.

  Chaidh an coimisean a chàineadh seachdain seo chaidh ge-tà as dèidh gun tug iad comhairle ri Kemi Badenoch, Ministear nam Bàn is na Co-ionnannachd, air mar a ghabhas Achd na Co-ionnannachd ath-leasachadh gus bacadh a chur air daoine tar-ghnèitheach bho àiteachan aon-sheòrsach – seòmraichean-éididh, taighean-beaga agus m.s.a.a. – le bhith a’ dèanamh sgaradh nas soilleire eadar mìneachadh laghail nam faclan “gender” agus “sex”.

  A-rèir Vice News b’ e obair-ullachaidh a’ chomhairle seo a thug air na h-oifigich an coimisean fhàgail.

 • Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte air ainmeachadh a-rithist gun cur iad bacadh air teiripe iompachaidh

  Thuirt Michelle Donelan, Ministear airson Cultar, an-diugh gum foillsich an Riaghaltas dreachd reachdais a dh’aithghearr gus bacadh a chur air teiripe iompachaidh ann an Sasainn agus sa Chuimrigh.

  ’S e “teiripe iompachaidh” am facal a thathar a’ cleachdadh mar thuairisgeul air cleachdaidhean sam bith a dh’fheuchas ris an taobhadh feise no an ìomhaigh a thaobh gnè a tha aig neach atharrachadh.

  Chaidh am poileasaidh a mholadh grunn thursan le riaghaltasan Tòraidheach leantainneach, a’ tòiseachadh le riaghaltas Theresa May ann an 2018 ach chaidh ainmeachadh an-uiridh le Boris Johnson nach biodh daoine tar-ghnèitheach air an dìon leis an reachdas.

  Thuirt Donelan an-diugh ge-tà gum bi am bile a’ dìon a h-uile duine.

  Tha seo a’ tighinn as dèidh do Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte ainmeachadh an-dè gun cuireadh iad bacadh air reachdas ùr an Alba a dhèanadh e nas fhasa do dhaoine tar-ghnèitheach teisteanas aithneachadh gnè fhaighinn.

 • Pàrtaidh Uaine na h-Alba airson a’ cheangal eadarra agus Pàrtaidh Uaine Shasainn is na Cuimrigh a sgaradh

  Tha Pàrtaidh Uaine na h‑Alba air bhòtadh gus a’ cheangal eadarra agus Pàrtaidh Uaine Shasainn is na Cuimrigh a sgaradh air sgàth draghan mu oillt thar‑ghnèitheach.

  Bhòt luchd‑ionaid a bh’ aig co‑labhairt fhoghair a’ phàrtaidh gu h‑aona‑ghuthach airson gluasad, a chaidh a chur air adhart le Beth Douglas, gus teachdaireachd shamhlachail a chur dha na co‑leithidean aca mu dheas mu chòraichean tar‑ghnèitheach.

  Thuirt Guy Ingerson, a bha na thagraiche airson Comhairle Cathair Obar Dheathain, gun tèid stad a chur air buill pàrtaidh Shasainn is na Cuimrigh bho bhith a’ bruidhinn aig coinneamhan is tachartasan Albannach gus an dèilig iad ris na droch chùisean seo.

  Dhearbh e ge‑tà, nach tèid stad a chur air buidhnean co‑cheangailte, a‑leithid buidhnean òigridh is buidhnean LGDT bho bhith a’ co‑obrachadh.

 • Eucoirean‑gràin air a dhol am meud ann an Sasainn agus sa Chuimrigh

  Tha na h‑àireamhan as ùire bho Oifis na Dùthcha airson na bliadhna suas chun a’ Mhàrt 2022 a’ sealltainn gu bheil an àireamh de dh’eucoirean‑gràin ann an Sasainn agus sa Chuimrigh air a dhol suas le 26% gu 155,841.

  Bha còrr is dà thrian, 109,843, air sgàth gràin‑chinnidh.

  Dh’èirich an àireamh de dh’eucoirean‑gràin air sgàth taobhadh‑feise le 42% gu 26, 152.

  Ach b’ ann aig eucoirean an‑aghaidh phearsachan tar‑ghnèitheach a bha an àrdachadh as motha ‑ 4,455 ‑ àrdachadh 56% an coimeas ris a’ bhliadhna roimhe.