An Rìoghachd Aonaichte

Seachdnar air an EHRC fhàgail mar a tha oillt thar-ghnèitheach a' sìor-fhàs sa bhuidheann

An Rìoghachd Aonaichte

Seachdnar air an EHRC fhàgail mar a tha oillt thar-ghnèitheach a' sìor-fhàs sa bhuidheann

Tha Vice News ag aithris gu bheil seachdnar àrd-oifigeach - ball-bùird, stiùiriche-gnìomha, ceathrar stiùiriche agus ball-comataidh - air an EHRC (Coimisean nan Còraichean Daonna is na Co-ionnannachd) fhàgail air sgàth ’s gu bheil oillt thar-ghnèitheach a’ sìor-fhàs sa bhuidheann. Chaidh an coimisean a stèidheachadh ann an 2007 gus sùil a

Le Crìstean MacMhìcheil