Duine pòsta air òrdachadh ri airgead‑sgaraidh a phàigheadh ri seann chompanach co‑sheòrsach

Tha cùirt ann am Braisil air ràdh gum feum duine airgead‑sgaraidh a phàigheadh ri seann chompanach co‑sheòrsach aige.

Tha luach còrr ’s $450m (£225m) aig an Ameireaganach, a tha an duine a‑nis a’ fuireach leis a bhean anns na Stàitean Aonaichte, agus a‑rèir an cùirt feumaidh e còrr ’s $120m (£60m) a phàigheadh ris a’ Bhraisileach.

Tha companasan‑catharra air a bhith laghail ann an Rio Grande do Sul o chionn 2004, agus thuirt an cùirt air sgàth ’s gun robh an càraid còmhla fad ceithir bliadhna, tha iad dhen bheachd gur e càirdeas seasmhach a bh’ ann.

Thathar an dòchas gum bi an co‑dhùnadh seo mar eisimpleir ri cùirtean eile air feadh an t‑saoghal air sgàth ’s gum bi seo a’ chiad turas a bhios maoin a’ sgaoileadh eadar càraid co‑sheòrsach nach robh a’ fuireach ri chèile tuilleadh.

Tha an Ameireaganach ag agairt an aghaidh a’ cho‑dhùnadh ag ràdh gur e càirdeas gnothaich a bh’ ann.

Duine trom air bruidhinn a‑mach an aghaidh Seirbheis Slàinte claon‑breitheach

Tha duine tar‑ghnèitheach à Portland, Oregon air ràdh anns a’ cholbh aige anns an iris co‑sheòrsach The Advocate gu bheil e trom.

A bharrachd air seo tha Thomas Beatie ag ràdh gu bheil doctairean agus ionadan slàinte air a bhith a’ dèanamh lethbhreith na aghaidh air sgàth ’s an leatrom.

Tha Beatie clàraichte gu laghail mar fireannach agus tha e pòsta ri Nancy Beatie. Tha an càraid air a bhith ag iarraidh clann o chionn fhada a‑nis ach chan eil Nancy comasach air leanabh a bhreith air sgàth ’s trioblaidean slàinte agus ’s mar sin thàinig Beatie gu co‑dhùnadh nach biodh e a’ toirt às na buill‑ghineamhainn boireannach aige agus gun stadadh e a’ toirt ann‑steallaidhean Testosterone gus am b’ urrainn dha fàs trom.

Tha an càraid ag ràdh gun robh na doctairean a’ gàireachdainn aca, gun tuirt iad nach robh an càraid freagarrach do clann a thogail agus nach biodh iad deònach cuideachadh a thoirt dhaibh ged a chosg an càraid mìltean mar thà airson leigheas sìolachaidh.

An dèidh seo cheannach an càraid sìol‑ghinidh gun ainm tabhairtich agus dh’fhàs Beatie trom le triùir san aon breith ach chiall e na triùir air sgàth ’s trioblaidean slàinte ach dh’fhàs Beatie trom a‑rithist le nighean agus tha iad ga dùil san t‑Iuchar.

Siridheach gèidh gu bhith a’ fuadach a‑mach às an Rìoghachd Aonaichte

Tha deugaire Siridheach gu bhith a’ fuadach a‑mach às an Rìoghachd Aonaichte air sgàth ’s gun do dhiùlt Rùnaire na Dùthcha an iarrtas aige airson tèarmann poileataigeach.

Tha JoJo Jako Yakob ag ràdh gun tèid a mharbhadh nan tèid e air ais gu Siria. Thuirt e gun robh am Poileas a’ bagairt air agus ga bhualadh nuair a bha e ann an Siria, bha e cho dona gun do leig iad peilear ann agus gun robh e ann an còma air sgàth ’s na pronnaidhean.

Tha Riaghaltas Bhreatainn ag ràdh gun do dhiùlt iad an iarrtas aige air sgàth ’s gun robh e a’ cleachdadh cead‑siubhail brèige.

Bidh Yakob mu choinneamh cùirt ann an Glaschu 7mh Chèitean gus fhaighinn a‑mach dè bhios a’ tachairt dha.

An Èipheit air a chàineadh airson an iomairt an aghaidh AIDS lagachadh

Tha Amnesty International agus Human Rights Watch ag ràdh gu bheil Riaghaltas an Èipheit “aineolach mu dheidhinn HIV agus gu bheil iad a’ coimhead air le claon‑bharail” an dèidh barrachd casaidean airson “habitual debauchery.”

Tha iad a’ cleachdadh an abairt “habitual debauchery” ann an laghan Èipheiteach far a bheil iad a’ ciallachadh feise co‑sheòrsach.

Thuirt neach‑labhairt airson Human Rights Watch:

“Bidh casaidean an aghaidh daoine air sgàth ’s an inbhe HIV/AIDS aca a’ cur an t‑eagal air daoine eile a tha airson leigheas fhaighinn airson na tinneasan.”

“Tha na laghan seo a’ briseadh riaghailtean uaigneas agus leth‑bhreith a‑rèir an International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).”

Michael Stipe air ràdh gu bheil e gèidh

Tha Michael Stipe, seinneadair anns a’ chòmhlan‑ciùil R.E.M. air ràdh gu bheil e co‑sheòrsach.

Bha Stipe, 48, a tha ainmeil airson ceistean mu dheidhinn an gnèitheachd aige a sheachnadh, a’ bruidhinn anns an iris ciùil Spin.

“Tha mi air a bhith gu tùr fìrinneach leis a’ chòmhlan, mo theaghlach agus mo chàirdean. Bha mi a’ smaointinn gun robh e follaiseach.”

“Chan eil faireachdainnean làidir gu leòr air a bhith agam riamh a bhith ag ràdh ‘Seadh. ‘S e mo charabhaidh a th’ ann, sin mar a tha e.’

“A‑nis tha mi a’ mothachadh gu bheil e cuideachail do dhaoine co‑sheòrsach òga a bhith a’ faicinn daoine ainmeil a tha fìrinneach mu dheidhinn an gnèitheachd aca.”

Tha a’ mhòr‑chuid air a bhith a’ cur fàilte air an agallamh agus a’ cho‑dhùnadh aige ach tha cuid ag ràdh gur e cleas a th’ ann air sgàth ’s gu bheil clàr ùr aig a’ chòmhlan aige.

Ach thuirt Stipe:

“Tha mi air a bhith a’ falbh le duine iongantach o chionn trì bliadhna a‑nis.”

Co‑dhùnadh uchd‑mhacachaidh mar eisimpleir ann an Iosrael

Tha cùirt ann an Iosrael air co‑dhùnadh a dhèanamh gun urrainn do càraid co‑sheòrsach a chlàradh mar athraichean an uchd‑mhac.

Thathar an dòchas gum bi a’ cho‑dhùnadh seo mar eisimpleir anns an dùthaich.

Tha Giora Shavit agus Avi Shadiv air chlàradh le chèile gus am balach a tha còig bliadhna a dh’aois uchd‑mhacachadh. ‘S ann à Georgia a tha am balach agus chan eil pàrantan bith‑eòlasach clàraichte aige.

A rèir laghan oifigeil ann an Iosrael, chan eil ach aon dhe na daoine ceadaichte a bhith a’ clàradh mar athair a’ bhalach ach tha an càraid air a bhith a’ sabaid an aghaidh nan laghan seo o chionn bliadhna.

Thuirt Mgr Shavit:

“Bha mi airson a bhith na athair dha anns a h‑uile dòigh.”

“Bha e uabhasach cudromach dhuinn teaghlach stèidheachadh agus siostam cùram a chur ri chèile airson am mac.”

Bha an càraid air riochdachadh le Neach‑tagraidh Còirichean Co‑sheòrsach Ira Hadar.

Tha Hadar gu math ainmeil ann an Iosrael airson dùbhlan a thoirt air an Àrd‑chùirt airson càraid leasbach a bha airson leanabhan uchd‑mhacachadh ri chèile.

Thuirt e:

“An‑diugh, tha sinn a’ faicinn an comann‑sòisealta a’ gabhail ri teaghlaichean neo‑àbhaisteach agus tha e a’ dearbhadh gu bheil còirichean aig a h‑uile daoine a bhith a’ togail cloinne taobh a‑staigh an dòigh‑beatha aca.”

“Thathar an dòchas gum bi barrachd càirdean co‑sheòrsach a’ clàradh gus clann uchd‑mhacachadh.”

Gearanan mu dheidhinn sanasan gèidh air an diùltadh

Tha an ASA (Advertising Standards Authority) ag ràdh nach eil iomairt sanasachaidh a’ bhuidheann Stonewall a’ dol an‑aghaidh an còd aca.

Chaidh sanasan a thaisbeanadh air 600 bùird‑shanais air feadh Breatainn seachdain seo chaidh leis an abairt “Some people are gay. Get over it!

Fhuair an ASA 54 gearanan mu dheidhinn na sanasan air sgàth ’s gu bheil iad tàmailteach ri buidhnean Crìosdaidheachd agus cha bu chòir dhaibh a bhith ann an àiteachan far a bheil clann.

A bharrachd air seo fhuair iad dà ghearan ag ràdh gu bheil na sanasan tàmailteach ri daoine eile‑sheòrsach agus gu bheil iad a’ ciallachadh gu bheil a h‑uile daoine eile‑sheòrsach ciontach air gràin‑co‑sheòrsachd.

Thuirt an ASA:

“Ged nach eil a h‑uile duine a’ dol leis an dòigh aig an luchd‑sanasachd, cha robh droch‑chainnt neo ìomhaighean anns na sanasan a tha tàmailteach ri daoine eile‑sheòrsach neo ri buidhnean cràbhach.”

“Chan eil iad a’ ciallachadh gu bheil daoine eile‑sheòrsach uile ciontach air gràin‑co‑sheòrsachd agus chan eil iad a’ brosnachadh dòigh‑beatha co‑sheòrsach ri clann òg.”

Chaidh an iomairt a dhèanamh le taic bho 150 àrd sgoiltean mar phàirt dhen iomairt Education For All a tha aig Stonewall.

Thèid an iomairt a thòiseachadh a‑rithist nas anmoiche air a’ bhliadhna.

Nirribhidh a’ dèanamh pòsaidhean aon‑sheòrsach laghail

Chaidh reachdas ùr a chur ri chèile ann an Nirribhidh a bhios a’ toirt cead pòsaidh do càraidean aon‑sheòrsach a bharrachd air còirichean co‑ionann a‑thaobh cùram air clann.

Bha companasan‑catharra ceadaichte ann an Nirribhidh mar‑thà ach bha buidhnean gnìomhaiche airson còirichean co‑sheòrsach a’ càineadh nach robh seo gu leòr.

Thuirt an Norwegian National Association for Lesbian and Gay Liberation gu bheil reachdas an latha a’ dèanamh sgaradh eadar daoine co‑sheòrsach agus daoine eile‑sheòrsach (heterosexual).

Chaidh lagh coltach ri seo a dhiùltadh leis an Stortinget (Pàrlamaid) ann an 2004.

Ma tèid an reachdas aontachadh bidh e a’ toirt còirichean co‑ionannachd ris a h‑uile duine a thaobh cùram air clann agus pòsadh a dh’aindeoin gnèitheachd.

Thuirt Anniken Huitfeldt BP (Ball Pàrlamaid) gu bheil an reachdas seo “na cheum eachdraidheil airson co‑ionannachd.”

“Cha tèid pòsadh mar institiuid lagachadh leis an lagh seo.”

“Ach thèid ga neartachadh air sgàth ’s gum bi barrachd daoine airson pàirt a ghabhail ann.”

Buidheann Irish Queers a’ togail fianais an aghaidh caismeachd Naomh Pàdraig

Bha am buidheann Irish Queers a’ togail fianais an aghaidh caismeachd Naomh Pàdraig ann an Nuadh Eabhrac an‑diugh.

Bha am buidheann a’ gearan nach eil iad ceadaichte ri pàirt a ghabhail anns a’ chaismeachd air sgàth ’s gur e tachartas diadhaidh a th’ ann.

Thuirt Tierney Gleason, neach‑labhairt nan Irish Queers:

“Tha sinn seachd searbh sgìth dhe dh’ùghdarrasan a’ bhaile ag ràdh nach urrainn dhuinn eadar‑ghuidhe a dhèanamh air sgàth ’s gur e caismeachd diadhaidh a th’ ann.”

Iorànach gèidh fhathast ri bhith fuadachadh a‑mach às an RA

Tha gnìomhaichean LGDT ag ràdh gum bu chòir do Riaghaltas Bhreatainn ath‑sgrùdadh a dhèanamh air cùisean‑lagha aig Iorànach co‑sheòrsach eile as dèidh do chùis Medhi Kazemi allsachadh.

Thuirt Rùnaire na Dùthcha Jacqui Smith gum bu chòir do ath‑shùil a bhith a’ toirt air chùis Medhi Kazemi air sgàth ’s an suidheachadh ùr aige.

Tha Kazemi, 19, air a bhith a’ fuireach anns an Rìoghachd Aonaichte o chionn 2005 ach theich e dha na Tìrean Ìsle air sgàth ’s gun do dhiùlt Riaghaltas Bhreatainn comraich a thoirt dha.

Air sgàth ’s a’ cho‑dhùnadh seo bha Kazemi ri bhith fuadachadh a‑mach às an Tìr Ìosal air ais dhan Rìoghachd Aonaichte agus air adhart gu Ioràn far a bheil co‑sheòrsachd mì‑laghail.

Thuirt Omar Kuddus a tha na gnìomhaiche còirichean co‑sheòrsach a’ sabaid air taobh Kazemi:

“Airson aon turas rinn Riaghaltas Bhreatainn an rud ceart agus thug iad cothrom dhan a’ ghille seo.”

“Chan eil teagamh sam bith dè bhios a’ tachairt do Kazemi ma tèid e air ais gu Ioràn ‑ thèid ga chur gu bàs, dìreach air sgàth ’s gu bheil e co‑sheòrsach.

“Chan eil Ioràn a’ gabhail ri daoine co‑sheòrsach agus thèid gan cur gu bàs leis an stàit, ma tha iad ciontach ri co‑sheòrsachd.”

Ach thuirt Bhana‑bharan Sarah Ludford a tha na Ball Pàrlamaid na h‑Eòrpa:

“Cha bu chòir dhuinn dìochuimhneachadh gu bheil an t‑eagal fhathast air Iorànach co‑sheòrsach eile. Tha iad airidh air ceartas cuideachd.”

Càraid leasbach làn‑thoilichte le ceathrar san aon bhreith

Tha càraid leasbach a tha ag obair airson Roinn Poileas Irvine ann an Siorrachd Orains, California làn‑thoilichte le ceathrar san aon bhreith, dithis bhalach agus dithis nighean.

Dh’fhàs Cristine Gaiennie, 39, agus Patsy Lovell, 45, trom an dèidh seachd oidhirpean mì‑soirbheachail. Tha balach aca mar thà leis an aon tabhartaiche‑shìl.

Rugadh Braydan James air an 3mh den Mhàrt, air a leantainn le Avery Renee, Landan Paul agus mu dheireadh Addison Jo agus bidh iad a’ fuireach san ospadal fhad ’s a tha iad a’ fàs nas làidire.

Easbaig a tha ri gràin‑co‑sheòrsachd neo‑criosdaidheachd a rèir BPA

Tha George Foulkes, Ball Pàrlamaid na h‑Alba, air ràdh gu bheil e ag aontachadh le aithris a’ bhuidheann co‑ionannachd Stonewall anns an tuirt iad gu bheil Easbaig Joseph Devine neo‑criosdaidheachd.

Thuirt Mgr Foulkes, a tha na bhall anns a’ Phartaidh Làbaralach, gu bheil na beachdan aig Easbaig Devine “mì‑fhortanach, seann‑fhasanta agus neo‑criosdaidheachd.”

Chaidh Devine a chàineadh na bu tràithe le Ben Summerskill, Àrd‑oifigeir Stonewall, thuirt e:

“Leig e ris gu bheil e neo‑criosdaidheachd agus tha na beachdan aige tàmailteach ris a h‑uile duine a thàrr às an Holocaust.”

Lean e ag ràdh gu bheil na beachdan aig Devine goirt ri co‑ghnèithich agus gu bheil Caitligich tuigseach gu tùr an‑aghaidh claon‑bhreith a’ toirt a‑steach gràin‑chinnidh, gràin‑treubhail agus gràin‑co‑sheòrsachd.