Loidhnichean-teasairginn

999 • Seirbheisean Èiginn (Suidheachaidhean-èiginn)

101 • Police Alba (Mura h-eil e èiginneach)

111 • NHS 24 (Mura h-eil e èiginneach)

Loidhnichean-cuideachaidh

Ma tha thu airson bruidhinn ri cuideigin mu cheist no duilgheadas a th’ agad, mholamaid gun cur thu fios gu aon de na seirbheisean na leanas:-

Childline

Bidh ChildLine a’ toirt comhairle do chlann agus daoine òga fo aois 19 san Rìoghachd Aonaichte.

Comhairliche air loidhne: Faodaidh sibh bruidhinn gu dìomhair le comhairliche air loidhne an-seo

Fòn: 0800 1111

LGBT Health & Wellbeing

(Tuairisgeul an seo)

Post-d: admin@lgbthealth.org.uk

Fòn: 0131 523 1100

LGBT Helpline

(Tuairisgeul an seo)

Post-d: helpline@lgbthealth.org.uk

Fòn: 0300 123 2523 (Dim/Dic 12f gu 9f)

LGBT Switchboard

(Tuairisgeul an seo)

Post-d: chris@switchboard.lgbt

Fòn: 0300 330 0630

LGBT Youth Scotland

(Tuairisgeul an seo)

Fòn: 0131 555 3940 / 0141 552 7425

Samh

(Tuairisgeul an seo)

Fòn: 0141 530 1000

Scottish Transgender Alliance

(Tuairisgeul an seo)

Fòn: 0131 467 6039

Stonewall Scotland

Bidh Stonewall Scotland ag iomairt airson còirichean LCDT+ air feadh na h-Alba. Cuideachd tha oifisean roinneil aca ann an Lunainn (Stonewall) agus Caerdydd (Stonewall Cymru) a bhios ag iomairt anns an Rìoghachd Aonaichte agus a’ Chuimrigh.

Post-d: info@stonewallscotland.org.uk

Fòn: 0131 474 8019