Riaghaltas na RA a’ sireadh £150,000 bho Riaghaltas na h-Alba

Riaghaltas na RA a’ sireadh £150,000 bho Riaghaltas na h-Alba

Dhearbh Rùnaire Stàite na h-Alba, Alister Jack, Diciadain gum bi Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a’ sireadh airgid-dìolaidh airson na cosgaisean laghail aca rè na cùise-lagha a thog Riaghaltas na h-Alba nan aghaidh airson bacadh a chur air Bile Ath-leasachadh Aithneachadh Gnè Phàrlamaid na h-Alba.

Riaghail Cùirt an t-Seisein san Dùbhlachd gun robh an ordugh earrainn 35 a chleachd Jack gus bacadh a chur air a’ bhile laghail.

Thathar ag aithris gu bheil iad airson mu £150,000 fhaighinn air ais.

Tha luchd-pàighidh cise air £230,000 a phàidheadh mar-thà airson cosgaisean Riaghaltas na h-Alba.

Barrachd phostaichean