• Cuairt-litir #24

  Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTC+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

  Blaby

  Tha Comhairle-pharaiste Bhlaby air àicheadh a dhèanamh gu bheil pròiseas fastaidh homafòbach aca.

  Tha e air tighinn as dèidh dhaibh iarrtasan obrach bho Ande Savage, 56, agus Glynn Smith, 65 a dhiùltadh ’s an dithis thagraichean a’ creidsinn gur ann mar thoradh air an taobhadh feise aca nach robh iad air am fastadh.

  Thug an dithis fhireannach iomradh air an taobhadh feise aca san iarrtasan aca, ’s thuirt iad gun d’fhulaing iad ceistean borb agus ionnsaigheach mu a dheidhinn rè na h-agallamhan aca.

  Michigan

  Tha Stàit Michigan air cleachdaidhean ris an canar “teiripe iompachaidh” a thoirmeasg.

  Bhòt Seanadh na Stàite 21-15 airson a’ chasg san Ògmhios agus chaidh a shoidhnigeadh ’na lagh 26 den Iuchar.

  Tha an lagh a’ toirmeasg “cleachdadh no leigheas sam bith a chleachdas neach-proifeasanta slàinte-inntinn mar oidhirp air taobhadh feise no dearbh-aithne gnè a th’ aig neach atharrachadh.

  A-rèir a’ charthannas LGDTC+, The Trevor Project, bha 15 sa cheud den òigridh LGDTC+ ann am Michigan fo bhagairt “teiripe iompachaidh” an-uiridh [Tùs].

  Florida

  Chaidh tar-fhireannach beò-leatromach agus an leanabh aige a mharbhadh ann an Winter Haven, Florida 21 den Iuchar.

  Tha Oifis an t-Siorraim ann an Siorrachd Polk ag aithris gun do thilg Riley John Groover, 26, a chèile, Camdyn Rider, 21, faisg air an taigh aca, mus do chur e an urchair ann fhèin.

  Bha dùil aig Rider ris an leanabh an ath-mhìos.

  Ghàna

  Tha dùil gun gabh Pàrlamaid Ghàna ri lagh a dhèanadh e mì-laghail a bhith ri feise co-sheòrsach, a bhith tar-ghnèitheach agus iomairt airson còraichean LGDTC+.

  Tha a’ phàrlamaid air a bhith ga dheasbad fad dà bhliadhna mar-thà agus tha a’ mhòr-chuid de bhuill-phàrlamaid air an taic a chur ris.

  Thuirt buidheann de dh’eòlaichean nan Nàiseanan Aonaichte ann an 2021 gum brosnaich an lagh “teiripe iompachaidh”, obair-lannsa neo-riatanach air clann eadar-sheòrsach agus èigneachadh de leasbaich mar oidhirp gus an dèanamh eile-sheòrsach.

  Thuirt Eaglais Anglach Ghàna ann an 2022 gun robh an lagh ro chruaidh.

 • Cuairt-litir #23

  Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTC+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

  Rannsachadh truailleadh fala

  Bheir am Prìomhaire Rishi Sunak fianais an-diugh do rannsachadh an truaillidh fala.

  Thathar a’ creidsinn gun do chaill mu 3,000 neach am beatha agus gun deach HIV agus Hepatitis C a chur air mu 30,000 neach as dèidh dhaibh fuil thruaillte fhaighinn anns na 70’an agus na h-80’an.

  Keir Starmer

  Tha Keir Starmer air ràdh a-rithist gur e “inbheach boireann” a th’ ann am boireannach.

  Nochd Ceannard nan Làbarach air prògram Nicky Campbell air BBC Radio 5 Live sa mhadainn ’s e a’ freagairt sreath de chèistean bhon a’ phoball.

  Nuair a thog Campbell a’ cheist mu Phoileasaidh Aithneachadh Gnè nan Làbarach, thuirt Starmer gu gramail gur e “inbheach boireann a th’ ann am boireannach”.

  Tha aithris Starmer air tighinn dà latha as dèidh do Rùnaire Dùbhlanach airson Boireannaich agus Co-ionnannachd ainmeachadh nach ceadaich Na Làbaraich fèin-aithneachadh agus gum biodh riatanas ann fhathast airson fianais-leigheis mus faigheadh neach tar-ghnèitheach Teisteanas Aithneachadh Gnè.

  Balach tar-ghnèitheach, 13, air fhaighinn marbh

  Tha balach tar-ghnèitheach, 13, air làmh a chur na bheatha fhèin mar thoradh air burraidheachd as dèidh dha tighinn a-mach aig an sgoil aige.

  Thathar ag aithris gun deach Onyx John fhaighinn marbh 16mh den Iuchar aig taigh a mhàthair ann an Beaudesert, Queensland.

  Dh’innis a phiuthar, Lambert Ivy, do Daily Mail Australia robh Onyx a’ fulaing burraidheachd aig an sgoil ’s air loidhne.

  Thuirt i cuideachd gun do dh’fheuch nigheanan aig an sgoil ionnsaigh a thoirt air an-uiridh agus ged a thuirt an sgoil gun dèiligeadh iad ris, cha robh buaidh sam bith ann a-riamh dha na nigheanan.

  Dhearbh neach-labhairt Roinn Foghlam Queensland gu bheil rannsachadh a’ leantainn aig an sgoil.

  Onyx John
  Onyx John

  Farpaisean snàmh na Cruinne

  Tha buidheann-riaghlaidh snàmh na cruinne, World Aquatics, air ainmeachadh gun tèid roinn mheasgaichte a chruthachadh gus am bi lùth-chleasaichean tar-ghnèitheach fhathast comasach air farpais.

  Bha am buidheann air ainmeachadh mar-thà san Ògmhios nach biodh tar-bhoireannaich comasach air farpais ann an farpaisean nam ban tuilleadh.

  Thuirt Ceann-suidhe a’ bhuidheann Dimàirt air thoiseach air farpaisean na cruinne ann an Iapan gun tèid barrachd fhiosrachaidh mu na planaichean aca leigeil mu sgaoil a dh’aithghearr.

 • Cuairt-litir #22

  Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTC+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

  Poileasaidh Aithneachadh Gnè nan Làbarach

  Tha Rùnaire Dùbhlanach airson Boireannaich agus Co-ionnannachd air planaichean a’ Phàrtaidh Làbarach airson Achd Aithneachadh Gnè ath-leasachadh a cho-roinneadh.

  Sgrìobh Annelises Dodds sa phàipear-naidheachd The Guardian gu bheil a’ pròiseas a dh’fheumas luchd tar-ghnèitheach leantainn gus an gnè aca atharrachadh “sàithteach, seann-fhasanta agus tàmailteach” agus gu bheil iad airson a chur às dhan bhiurocrasaidh agus a dhèanamh nas sìmplidhe.

  Dhearbh i ge-tà nach ceadaich iad fèin-aithneachadh agus gum biodh riatanas ann fhathast airson fianais-leigheis, ach an àite Pannal Aithneachadh Gnè, biodh breithneachadh-leigheis bho aon dhoctair “gu leòr”.

  Tha seo a’ dol an-aghaidh poileasaidh Pàrtaidh Làbarach na h-Alba a tha airson cur às dhan fheum airson fianais-leigheis agus fèin-aithneachadh a cheadachadh.

  Binn phrìosain ’son ionnsaigh air fireannaich gèidh

  Chaidh binn phrìosain a chur air reiceadair thaighinn as dèidh dha ionnsaigh a thoirt air dithis fhireannach gèidh ann am Birmingham.

  Thug Usman Murtza ionnsaigh air John-Paul Kesseler agus Anthony Smith sa Dhàmhair 2021 nuair a chunnaic e gun robh iad a’ cumail grèim air làmhan a chèile.

  Bhuail e Kessler le botal – ga fhàgail le gearradh os cionn a shùil – agus bhuail e an dithis fhireannach mun gàirdeanan le pìob mheatailteach.

  Theich e sa chàr aige nuair a rach buill den phoball an-sàs.

  Chuala a’ chùirt gun d’fhàg an ionnsaigh Smith mì-chomhfhurtail a’ cumail grèim air làmh a chèile gu poblach tuilleadh agus gun do thòisich Kessler a’ gabhail barrachd alcol.

  Thuirt Murtza gu bheil e air a thàmailteachadh leis na rinn e agus gu bheil e air leth duilich.

  Chaidh binn phrìosain 16 mìos a chur air leis gun robh an ionnsaigh air adhbharachadh le gràin co-sheòrsachd.

  Èirinn

  Chaidh fireannach, 24, a chur an grèim ann an Dùn Dealgan Dihaoine fo chasaid gun robh e a’ cleachdadh an aplacaid Grindr gus fireannaich gèidh a thargaid agus robaigeadh.

  Nochd Michael Quinn ann an Cùirt-sgìre Bhaile Àtha Cliath Disathairne fo dà chasaid robaireachd agus aon chasaid gun d’rinn e oidhirp air robaireachd.

  Chaidh a chumail an grèim gus an nochd e aig Cùirt-sgìre Dhùn Dealgan Diciadain.

  An Ruis

  Tha Ceann-suidhe na Ruise, Vladimir Putin, air bile a shoidhnigeadh ’na lagh a chuireas às dhan chòir a bh’ aig luchd tar-ghnèitheach air cùram-slàinte gnè, pòsadh agus uchd-mhacachadh.

  Fon lagh ùr tha obair-lannsa daingneachadh gnè agus cùram-slàinte gnè eile a-leithid teiripe ionadachadh bhrodagan toirmeasgte.

  Tha an lagh cuideachd a’ cur casg air luchd tar-ghnèitheach bho bhith ag uchd-mhacachadh cloinne agus a’ cur às do phòsaidhean ma tha gin de na cèilean tar-ghnèitheach.

  Tha e cuideachd mì-laghail a-nis gnè neach atharrachadh air sgrìobhainnean oifigeil a-leithid ceadan-siubhail – bha seo air a bhith laghail san Ruis o chionn 1998.

 • Cuairt-litir #21

  Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTC+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

  A’ Bheilg

  Bhòt Pàrlamaid na Beilge Diardaoin gus casg a chur air cleachdaidhean ris an canar “teiripe iompachaidh”.

  ‘S e seo cleachdadh sam bith a dh’fheuchas taobhadh feise no dearbh aithne gnè neach atharrachadh.

  Thèid binn-phriosain suas ri 2 bhliadhna agus/no peanas-airgid suas ri luach €2,400 a chur air neach sam bith a thèid a dhìteadh fon lagh ùr.

  Ohio

  Tha Seanadair JD Vance air bile a mholadh a dhèanadh e mì-laghail obair-lannsa daingneachadh gnè agus cùram-slàinte daingneachadh gnè a leithid blocaichean-inbhidheachd, a thabhann do dh’òigridh ann an Ohio.

  Tha am bile a’ moladh peanais-airgid luach $250,000 air neach sam bith a bhriseas e.

  Thuirt Vance nuair a dh’ainmich e am bile Dimàirt nach bu chòir do dhoctairean bhith comasach air obair-lannsa daingneachadh gnè a dhèanamh air mion-aoisich, ach tha seo mì-laghail anns na Stàitean Aonaichte, an Rìoghachd Aonaichte agus sa’ mhòr-chuid de dhùthchannan eile air feadh an t-saoghail mar-thà.

  Arizona

  Tha britheamh feadarail ann an Arizona air casg sealach a chur air lagh a chuireadh casg air boireannaich agus nigheanan tar-ghnèitheach bho sgiobaidhean spòrs boireannach.

  Cha tèid an lagh a chur an gnìomh a-nis gus an riaghal a’ chùirt air cùis-lagha a tha pàrantan dithis nighean tar-ghnèitheach air toirt an-aghaidh na stàite.

  Tha iad ag ràdh gu bheil an lagh a’ briseadh Title IX – lagh feadarail a chuireas casg air sgoiltean agus prògraman foghlaim eile a fhuaireas maoineachadh poblach bho bhith a’ dèanamh leth-bhreith a thaobh gnè – agus clàs bun-reachd nan Stàitean Aonaichte air dìonan co-ionnannachd.

  Thuirt am britheamh, Jennifer G. Zipps, nuair a dheònaich i an casg sealach nach eil fianais sam bith ann gu bheil buannachd a bharrachd aig nigheanan tar-ghnèitheach a bhios a’ gabhail bacaidhean inbhidheachd fo òrdugh-cungaidh thairis air nigheanan eile agus gu bheil slàinte-inntinn nan nigheannan an urra ris an comas aca a bhith beò mar nigheanan anns a h-uile suidheachadh nam beathannan.

  Peru

  Tha àrd chùirt ann am Peru air riaghladh gu bheil còir aig càraidean aon-sheòrsach air am pòsaidhean a chlàradh gu laghail.

  Bha a’ chùirt a’ riaghladh air cùis-lagha a thog saoranach leasbach an-aghaidh RENIEC, oifis-chlàraidh na dùthcha, as dèidh dhaibh diùltadh am pòsadh aice a chlàradh.

  Phòs i fhad ’s a bha i thall-thairis ann an 2019, agus ged a tha co-sheòrsachd laghail san dùthaich, dhiùlt RENIEC am pòsadh a chlàradh leis gu bheil còd catharra na dùthcha ag ràdh gur e aonadh eadar fear agus bean a th’ ann am pòsadh.

  Riaghail a’ chùirt ge-tà gun do bhris RENIEC a’ chòir bhun-reachdail a th’ aig an saoranach air teaghlach agus mar sin gum feum iad am pòsadh aice a chlàradh.

  Justin Fashanu

  Chaidh dealbh-balla a nochdadh ann an Norwich a’ comharrachadh beatha Justin Fashanu.

  Chluich Fashanu airson Norwich City eadar 1978 agus 1981 agus chaidh e na chiad chluicheadair dubh gus cìs luach £1m fhaighinn nuair a thar-aisig e gu Nottingham Forrest.

  Chaidh e cuideachd na chiad chluicheadair ball-coise proifeasanta gèidh nuair a thàinig e a-mach ann ann agallamh leis an Sun ann an 1990.

  Ged a dh’fhulaing e gràin-chinnidh agus gràin cho-sheòrsachd rè na 90’an, ach lean e air cluiche gu proifeasanta mus chaidh e na còidse anns na Stàitean Aonaichte.

  Ann an 1998 rinn balach 17 bliadhna a dh’aois ann am Maryland casaid air Fashanu gun d’tug e ionnsaigh dhrabasta air.

  Rinn e àiceadh gun d’thug e ionnsaigh dhrabasta air a’ bhalach, agus thuirt e gun robh am feise co-aontachail.

  Bha feise co-sheòrsach mì-laghail ann am Maryland ag an àm ge-tà agus bha eagal air nach faigheadh e triail chomthromach is mar sin theich e air ais a Shasainn far an do chur e làmh na bheatha fhèin.

  B’ e 2022 mus tàinig cluicheadair ball-coise proifeasanta gèidh eile a-mach.

  Justin Fashanu
  Justin Fashanu
 • Cuairt-litir #20

  Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan LGDTC+ ionadail, nàiseanta ‘s bho air feadh an t-saoghail.

  Seann-ghaisgich LGDTC+

  Tha am Prìomhaire, Rishi Sunak, air leisgeul oifigeil a dhèanamh do sheann-ghaisgich LGDTC+ airson a’ chron a chaidh a dhèanamh orra mar thoradh air a’ chasg a bh’ air luchd-obrach LGDTC+ sna feachdan armaichte ro 2000.

  Thàinig leisgeul an Riaghaltais as dèidh gun deach tòraidhean ath-sgrùdadh neo-eisimeileach mu eòlasan sheann-ghaisgich LGDTC+ fhoillseachadh.

  Fon seann lagh, bhiodh pearsachan LGDTC+ air an leigeil mu sgaoil gun urram is gun pheinnsean. Chaidh ionnsaighean agus ionnsaighean drabasta a thoirt air cuid agus chaidh dubh-mhàl a dhèanamh air cuid eile.

  Thathar a’ creidsinn gun tug an casg buaidh air mu 5,000 neach.

  Chaidh an casg a thilgeil a-mach ann an 2000 as dèidh gun d’thug seann-ghaisgich LGDTC+ Riaghaltas an RA gu Cùirt Eòrpach nan Còraichean Daonna agus gun do riaghail a’ chùirt gun robh an casg na bhriseadh den chòir aca air prìobhaideachd.

  King Lawal

  Chaidh Comhairliche Tòraidheach ann an Siorrachd Northampton a chur às a dhreuchd rè ùine as dèidh dha tuèiteadh gur e peacadh a th’ ann am Pròis.

  Bha King Lawal a’ toirt iomradh air dealbh de chaismeachd pròise nuair a sgrìobh e:

  “When did Pride become a thing to celebrate.”

  “Because of Pride Satan fell as an arch Angel. Pride is not a virtue but a Sin.”

  “Those who have Pride should Repent of their sins and return to Jesus Christ. He can save you. #PrideMonth #Pride23 #PrideParade.”

  Chaidh Lawal a chasg bho na Tòraidhean fhad ’s a tha Prìomh-oifis Iomairt nan Tòraidhean (CCHQ) a’ dèanamh rannsachaidh.

  Rothaireachd

  Tha buidheann-riaghlaidh rothaireachd na cruinne, Union Cycliste Internationale, air tar-bhoireannaich a thoirmeasg bho fharpaisean nam ban.

  Fon riaghailt ùr, chan fhaod lùth-chleasaichean a chaidh tro inbhidheachd mar fhireannach pàirt a ghabhail ann am farpaisean nam ban agus bi aca ri farpais ann an roinn mheasgaichte an-aghaidh nam fireannach.

  Bha buidheann-riaghlaidh rothaireachd Bhreatainn air tar-bhoireannach a thoirmeasg bho fharpaisean nam ban mar-thà sa’ Chèitean.

 • Leisgeul oifigeil do sheann-ghaisgich LGDTC+

  Seann-ghaisgich LGDTC+

  Tha am Prìomhaire, Rishi Sunak, air leisgeul oifigeil a dhèanamh do sheann-ghaisgich LGDTC+ airson a’ chron a chaidh a dhèanamh orra mar thoradh air a’ chasg a bh’ air luchd-obrach LGDTC+ sna feachdan armaichte ro 2000.

  Thàinig leisgeul an Riaghaltais as dèidh gun deach tòraidhean ath-sgrùdadh neo-eisimeileach mu eòlasan sheann-ghaisgich LGDTC+ fhoillseachadh.

  Fon seann lagh, bhiodh pearsachan LGDTC+ air an leigeil mu sgaoil gun urram is gun pheinnsean. Chaidh ionnsaighean agus ionnsaighean drabasta a thoirt air cuid agus chaidh dubh-mhàl a dhèanamh air cuid eile.

  Thathar a’ creidsinn gun tug an casg buaidh air mu 5,000 neach.

  Chaidh an casg a thilgeil a-mach ann an 2000 as dèidh gun d’thug seann-ghaisgich LGDTC+ Riaghaltas an RA gu Cùirt Eòrpach nan Còraichean Daonna agus gun do riaghail a’ chùirt gun robh an casg na bhriseadh den chòir aca air prìobhaideachd.