• Dithis air am marbhadh agus 21 air an leon ann an losgadh an Oslo

    Bha dithis air am marbhadh agus 21 air an leòn as dèidh mar a chaidh losgadh orra ann an ionnsaigh faisg air taigh-seinnse LGDT+ ann an Oslo tràth Disathairne.

    Thàinig an losgadh beagan uairean a thìde ro thoiseach Pròis Oslo.

    Tha fireannach, 42, à Iòran an grèim aig na Poileas is e fo-chasaid ceannairceachd.