• Pòsadh aon-sheòrsach an Eaglais na h-Alba

    Bhòt Àrd-sheanadh Eaglais na h-Alba ann an Dùn Èideann an-diugh airson pòsaidhean aon-sheòrsach a cheadachadh.

    Bhòt buill an Àrd-sheanaidh 274:136 airson lagh na h-eaglaise atharrachadh gus am bi ministearan comasach air cupail aon-sheòrsach a phòsadh ann an eaglaisean ach chaidh a dhèanamh soilleir ge-tà nach tèid toirt air ministear sam bith a dhèanamh.