• Cha tèid bratach a’ bhogha-fhroise a thaisbeanadh le CNES rè Fèis-pròise na h-Innse Gall

  Tha Comhairle nan Eilean Siar air dearbhadh nach tèid bratach a’ bhogha-fhroise a thaisbeanadh taobh a-muigh nan oifisean aca ann an Steòrnabhagh rè Fèis-pròise na h-Innse Gall a bhios a’ dol air adhart sa bhaile a-màireach.

  Sgrìobh a’ chomhairle post-d ri eagraichean an tachartais air thòiseach air a’ chiad caismeachd aca an-uiridh anns an tuirt iad gur e poileasaidh a’ chomhairle gun a bhith a’ taisbeanadh diofar brataichean taobh a-muigh nan oifisean aca air sgàth an àireamh de dh’iarrtasan a bhios iad a’ faighinn agus iad airson a bhith cothromachd dhan a h-uile duine.

  Tha am P&J ag aithris gu bheil a’ chomhairle a-nis air dearbhadh nach eil am poileasaidh seo air atharrachadh.

  A dh’aindeoin an co-dhùnadh, tha eagraichean an tachartais air moladh a thoirt air a’ chomhairle airson an taic. Thuirt Susan Erbida, Cathraiche Comataidh Fèis-pròise na h-Innse Gall:

  “Feumaidh mi ràdh, gu bheil a’ chomhairle air a bhith glè thaiceil – ged nach eil brathach a’ bhogha-fhroise againn fhathast agus chan fhaigh sinn e ach tha sinn ag obair air sin.”

 • Fèis-pròise air a chumail san Òban airson a’ chiad turas

  Chaidh caismeachd pròise a chumail san Òban an-dè airson a’ chiad turas a-riamh.

  Bha an caismeachd aig teas-mheadhan sreath de thachartasan pròise thairis an deireadh sheachdain le luchd-caismeachd a’ coiseachd bho Cèarnag Stèisean an Òbain gu Markie Dans.

  Nam measg bha Ministear airson Co-ionannachd, BPA Christina McKelvie agus Rùnaire a’ Chaibineit, BPA Mìcheal Russell.

  BPA Christina McKelvie & BPA Mìcheal Russell aig Feise-proise an Òbain 2019

  A bharrachd air an caismeachd, chaidh bàl a chumail oidhche Shathairne anns an robh cuirm-cluich leis a’ bhanrigh-draga Venus Guytrap agus chaidh Tùr MhicCaig a shoillseachadh ann an dathan bratach a’ bhoga-fhrois.

  Tùr MhicCaig air a shoillseachadh ann an dathan bractach a’ bhogha-frois

  Thig an tachartas gu crìoch le sgrìonadh sònraichte dhen fhilm, The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, oidhche Dhòmhnaich.