Chaidh rannsachadh a chur air bhog le Comhairle Obair Dheathain an dèidh sgaoileadh de bhileagan a dh’fhaodadh a bhith gràineil ri daoine LCDTE.

Tha bratach a’ bhogha-frois a’ nochdadh air beulaibh na bileig leis an tiotal “What come comes after pride” sgrìobhte air agus a-rèir an Evening Times tha abairtean a leithid “pride is something evil that comes from a person’s heart” agus “God sees pride the same way he sees so many other behaviours – as sinful” a’ nochdadh na broinn.

Tha coltach gun deach na bileagan a sgaoileadh leis a’ bhuidhinn Mustard Seed Chapel International.

Thuirt neach-labhairt an seipeil ris an Evening Times nach eil gràin-co-sheòrsachd sam bith anns na bileagan.

Bidh a’ bhuidheann a’ coinneachadh ann an Sgoil Kaimhill ann an Garthdee, a tha leis an ùghdarras ionadail.

Dh’iarr luchd-fuirich Garthdee air a’ Chomhairle Ionadail iarraidh air Comhairle Obar Dheathain gus casg a chur air a’ bhuidhinn bhon togalach.

Thuirt neach-gairm an Fhoghlaim, John Wheeler ris a’ BhBC:

“Chan eil àite airson gràin-co-sheòrsachd ann an Obar Dheathain.”

“Mar ùghdarras, bha sinn air leth toilichte taic a thoirt ri Fèis-pròise a’ Mhonaidh ann an Obar Dheathain na bu tràithe am-bliadhna. Tha tachartasan a leithid am fèis-pròise a’ soillearachadh an iomadachd làidir a th’ aig na coimhearsnachdan ann an Obar Dheathain.”

“Tha a’ chomhairle a’ rannsachadh an tachartais aig Kaimhill. Aon uair ’s gu bheil an rannsachadh sin air co-dhùnadh a ruighinn thèid gnìomh iomchaidh sam bith a thoirt gu buil.”