• Leo Varadkar na chiad Phrìomhaire co-sheòrsach aig Èirinn

  Chaidh Leo Varadkar a thaghadh mar cheannard am pàrtaidh poilitigeach Fine Gael an-diugh agus e a-nis gu bhith a chiad Prìomhaire (Taoiseach) co-sheòrsach ann an eachdraidh na h-Èirinn.

  Aig 38 bliadhna a dh’aois tha e cuideachd am Prìomhaire as òige ann an eachdraidh na dùthaich.

  Bhòt 60% dhen colaiste taghaidh air a shon agus thathar an dùil gum bi e a’ toirt smachd air am pàrtaidh sna seachdainnean a tha romhainn.

  Thuirt Mgr Varadkar, “If my election shows anything it’s that prejudice has no hold in this Republic… When my father travelled 5,000 miles to build a new home in Ireland, I doubt he ever dreamed his son would grow up to be its leader and that despite his differences his son would be treated the same and judged by his actions and character not his origins or identity.”

  Thàinig Mgr Varadkar às a chlòsaid ann an 2015 ron referendum air pòsaidhean aon-sheòrsach agus nas anmoiche air a’ bhliadhna rinn e òraid làidir ann an Dáil Éireann a’ moladh dhaibh gum bu chòir do phòsaidhean aon-sheòrsach a bhith laghail.

 • Prìomhaire co-sheòrsach gu bhith aig Èirinn?

  Thathar an dùil gun tèid Leo Varadkar, 38 a thaghadh mar ceannard am pàrtaidh poilitigeach Fine Gael.

  Thèid an taghadh mu dheireadh a chumail a-màireach (2na An t-Òg-mhios 2017), ach an-dràsta thathar an dùil gum bidh 46 a-mach às na 73 neach-lagha sa phartaidh a’ bhòtadh air a shon.

  Ma tha e soirbheachail bidh e air ainmeachadh mar ceannard am pàrtaidh agus mar sin bidh e na chiad Prìomhaire co-sheòrsach agus am fear nas òige ann an eachdraidh na dùthaich.