• Aonadh Èireannach air ràdh gu bheil leth-bhreith ceadaichte ann an sgoiltean

    Tha aonadh teagaisg Èireannach air ràdh gu bheil laghanan co-ionannachd a’ toirt cead do sgoiltean cràbhach a bhith a’ dèanamh leth-bhreith air tidsearan co-sheòrsach.

    Tha INTO (Irish National Teacher’s Organisation) ag ràdh gu bheil an Employment Equality Act a’ toirt cead ri sgoiltean a chur tidsearan à dhreuchd air sgàth ’s gu bheil an dòigh-beatha aca a’ dol an aghaidh poileasaidh cràbhach nan sgoiltean.

    A-rèir Earrann 37 dhen achd faodaidh sgoiltean gnìomh a thoirt gus “bacadh a chur air neach-obrach sam bith a tha a’ lagachadh inbhe creideamh an t-ionad-obrach.”

    Tha bòrd stiùiridh INTO a-nis air bhòtadh gus iarraidh airson Earrann 37 a bhith sguabadh às.