Daoine gèidh air an cur gu deuchainnean HIV le buidhnean àrachais

Chaidh sgrùdadh a dhèanamh le Compass IFA, buidheann a tha a’ toirt comhairle do dhaoine co‑sheòrsach a thaobh ionmhais, a tha a’ sealltainn gu bheil na buidhnean àrachais Legal & General agus AEGON fhathast a’ cur daoine co‑sheòrsach gu deuchainnean HIV mus faigh iad àrachas slàinte.

Ach thuirt Lesley MacPherson, Ceannard nam Meadhannan Corporra aig AEGON:

“Tha iongnadh oirnn mu dheidhinn na toraidhean seo agus ’s e briseadh‑dùil a th’ ann. Bidh sinn a’ toirt treànadh a bharrachd ris ar luchd‑obrach gus am bi iad eòlach air riaghailtean an deuchainn HIV agus na poileasaidh againn gus nach bi seo a’ tachairt san àm ri teachd.”

Cuideachd thuirt Russ Whiteworth a tha ag obair airson Legal & General:

“Cha bhi sinn a’ toirt iomradh air ma tha fireannaich co‑sheòrsach neo mura h‑eil, cha bhi sinn a’ cur a’ cheist seo air luchd‑ceannaich aig àm sam bith.”

“Tha sinn a’ breugnachadh a’ mholadh gu bheil sinn a’ dèanamh leth‑bhreith an‑aghaidh daoine co‑sheòrsach.”

Fàg beachd